Karjeros ugdymas

Karjeros pasirinkimas yra ne tik mokinio, bet ir jį supančių asmenų (tėvų, globėjų, mokytojų, karjeros specialistų ir būsimų darbdavių) rūpestis. Dėl šios priežasties ypač reikšmingas yra visų dalyvių bendradarbiavimas. Jau mokyklos suole mokinys turi suvokti, kad svarbiomis tampa ne tik turimos žinios, bet ir kompetencijos įgyti jas bei panaudoti. To ir siekėme balandžio 15 dieną,…