Rugsėjo 1-oji „Ąžuolyno“ progimnazijoje

„Ąžuolyno“ progimnazijoje Rugsėjo 1-ąją – Mokslo ir žinių dieną pasitiko 553 mokiniai. Per vasarą mokykla gerokai atsinaujino: suremontuotas fizikos kabinetas, įsigyti nauji suolai, mokytojo stalas ir spintos, tikybos, anglų k. kabinetuose ir pradinukų klasėje įrengtos multimedijos, kitame anglų k. kabinete netrukus bus pakabinta interaktyvi lenta. Už akcijoje „Bėgu „Ąžuolynui" surinktas lėšas (2125 eurus) nupirkti mokinių poilsio zonos baldai (laukiama, kol atveš). Šventėje dalyvavęs mero pavaduotojas A. Vyšniauskas pirmokėliams įteikė Pirmoko pasus. Visus smagiai nuteikė pirmokų Ksenijos ir Gabrieliaus šokis, Dainos studijos (vad. D. Liubinienė) merginų daina, mažųjų mokinukų eilėraštukai, R. Kučinsko pokštas apie bėgimo akcijos dalyviams duotą ir neva įvykdytą pažadą atsiauginti plaukus....

Mokytojų kolektyvą šiemet papildė du nauji mokytojai: pradinių klasių anglų k. mokytoja Erika Komparskienė ir kūno kultūros mokytoja Neringa Kučinskaitė. Neformalųjį švietimą vykdys trys nauji būreliai: Meninių darbų studija (vadovė N. Ščetininė), interjero kūrimo būrelis (vadovė A. Vainiūnienė), sportinių kovų ir kt. sportinių rungčių būrelis (vadovė N. Kučinskaitė).

Linkime visiems sėkmės naujaisiais mokslo metais!

Pagerbti šauniausi moksleiviai

„Ąžuolyno“ progimnazijoje septintą kartą surengta šauniausių mokinių pagerbimo šventė „Sėkmės paukštė“. Jau tapo įprasta baigiantis mokslo metams susumuoti svariausius moksleivių pasiekimus tarptautiniuose, respublikos, regiono, savivaldybės konkursuose, olimpiadose, sporto varžybose ir išrinkti pačius šauniausius. Nominacijos „Metų pradinukas” laimėtojai – visi nominuotieji pradinukai: 1-os klasės mokiniai Saulė ir Upė Veiknytės, Adomas Laimutis, antrokės Kamilė Kazakevičiūtė, Kotryna Jankūnaitė ir Monika Liekytė, trečiokai Marius Jarukaitis ir Mingailė Juodytė, ketvirtos klasės mokinys Armandas Čižius. „Metų penktoko“ titulą pelnė Kamilė Kijanskaitė (5c kl.), „Metų šeštoko“ – Rugilė Gaja Suslavičiūtė (6b kl.). Nominaciją „Metų septintokas“ laimėjo Justinas Lisauskas (7b kl.), „Metų aštuntokas“ – Mantas Marcinkevičius (8a kl.).

Mokyklos direktorė Aldona Skučienė paskelbė vieną garbingiausių – „Metų akademiko“ titulą, kurį pelnė daugiausia prizinių vietų olimpiadose ir konkursuose laimėjęs 8d klasės mokinys Aurimas Dabrišius. Donatui Bučeliui (8a kl.) skirta „Metų politiko“ nominacija už atstovavimą progimnazijai Lietuvos moksleivių sąjungoje. „Metų aktyvistės“ nominaciją už itin aktyvią veiklą mokinių parlamente ir visuomeniniame mokyklos gyvenime pelnė Aistė Kulevičiūtė (8c kl.). Nominacija „Metų atradimai“ atiteko šventės vedėjams Rokui Kurmilavičiui (6a kl.) ir Smiltei Vaičekauskaitei (6a kl.). „Metų darbščiausiojo“ nominacija įteikta Neirai Ščetininaitei (7d kl.) už puikius technologijų darbus. „Metų sportininke“ pripažinta Austėja Žilinskaitė (7a kl.), „Metų sportininku“ – Vidmantas Gelūnas (8d kl.), „Metų talentų talentu“ – Radvilė Kragnytė (5f kl.). Šiemet buvo įsteigta dar viena nominacija – „Metų šauniausias“. Šis titulas atiteko Ernestai Zaksaitei (8d kl.). Ernesta yra aktyvi mokinių parlamento narė, akcijų ir projektų organizatorė bei dalyvė, puiki mokinė, savivaldybės konkurso „Dainingiausias mokinys“ laureatė.

Visiems nominantams bei laureatams buvo įteikti padėkos raštai, medaliai ir asmeninės dovanėlės.
Šventiniame renginyje koncertavo šaunūs mokyklos bendruomenės nariai: konkurso „Dainingiausias mokinys“ laureatai Radvilė Kragnytė (5f kl.) ir Armandas Čižius (4 kl.), 8d klasės merginų duetas Neringa Petravičiūtė ir Ernesta Zaksaitė, Liudviko van Bethoveno Sonatą g-mol grojo Paulius Sagevičius (6a kl.), lietuvių liaudies ir šiuolaikinius šokius šoko neformaliojo švietimo šokių būrelių nariai bei 2 klasės mokinukai. Skambėjo neformaliojo švietimo „Dainos studijos“ atliekama daina „Sparnai“ ir 4 klasės daina „Baltu ant juodo“, 7d klasės choras padainavo  „Daug daug“, jungtinis mokyklos bendruomenės choras atliko dainą „Tykus vakars“. Netradiciškai nuskambėjo vaikinų perkusininkų atliekamas amerikiečių folkloro kūrinys. Šventinį koncertą padėjo paruošti mokytojos Virgina Galiauskienė, Dalia Liubinienė, Larisa Kertenienė.

Pasak mokyklos direktorės Aldonos Skučienės, baigiamasis renginys „Sėkmės paukštė“ – puiki proga padėkoti šauniausiems moksleiviams, jų mokytojams, tėveliams ir globėjams. „Kasmet scenoje matome tuos pačius  mokinius (kol jie palieka mūsų mokyklą). Vadinasi, kai kuriems sėkmės paukštę pavyksta prisijaukinti ilgam, gal ir visam gyvenimui… Linkiu visiems pabandyti ją pagauti, juk negabių mokinių nėra, kai kurie tik dar neatradę savo gebėjimų“, – sakė direktorė.

Linkime visiems gražios, turiningos vasaros!

Odeta Kanapkienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS „Ąžuolyno“ progimnazijoje

Olweus patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti keturiuose lygmenyse: mokyklos, klasės, individo, bendruomenės. Olweus patyčių prevencijos programą sukūrė Bergeno universiteto profesorius Dan Olweus, ji sėkmingai taikoma daugelio pasaulio šalių mokyklose.

Nuo 2015 m. rugsėjo mokykloje vykdoma nacionalinė Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa.

Programos tikslas – sumažinti patyčias ir agresiją mokykloje, teikti pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokyklai.

Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Į programos vykdymą taip pat įtraukiami mokiniai ir jų tėvai.

Programos instruktorė – Nina Vilkevičienė

Programos koordinatorėIII kategorijos psichologė Oksana Apanavičienė.

Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo principai:

  1. Patyčių intervencija – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
  1. Nuoširdus pedagogų požiūris į mokinius, domėjimasis mokinių veikla.
  2. Teisingų ir tvirtų nepriimtino elgesio ribų nustatymas, tokio elgesio netoleravimas.
  3. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas reaguoti.

 

Siekiant svarbiausio tikslo – mokyklos aplinkos ir atmosferos pertvarkymo, kurio dėka sumažėtų galimybės ne tik patyčioms, bet ir kitam nepriimtinam elgesiui:

  • veikia Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;
  • kiekvienais metais vykdoma Olweus patyčių apklausos anketa, duomenų analizė aptariama koordinaciniame komitete, personalo diskusijų ir mokymosi (MSG) grupėse, įformuojami visi bendruomenės nariai;
  • nuolat stebimos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai koreguojamas mokytojų budėjimas;
  • pagal Olweus programą patobulinta ir nuolat peržiūrima priežiūros sistema mokykloje – „Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka“ („Nuobaudų kopėčios“), „Informavimo apie patyčias bei netinkamą elgesį ir reagavimo tvarka“;
  • kartą per savaitę vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias, vyksta filmų patyčiu tema peržiūra ir aptarimas;
  • dirbama su mokiniais individualiai.

Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia – MŪSŲ MOKYKLOJE NESITYČIOJAMA!

Šiam tikslui pasiekti skirtos 4 prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

1 taisyklėMes nesityčiosime iš kitų;

2 taisyklėMes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;

3 taisyklėMes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;

4 taisyklėKai sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

 

Mokykloje taikomos „Nuobaudų kopėtėlės“ (poveikio priemonės), kai įvyksta patyčios (ar kitas nepriimtinas elgesys, kuriam pasikartojus jis bus įvardintas kaip patyčios):

Pastaba. Esant ypatingam patyčių atvejui, galima taikyti 6 ar aukštesnės pakopos nuobaudą, nepaisant to, kurioje pakopoje yra prasižengęs mokinys.

Parengė

III kategorijos psichologė Oksana Apanavičienė