Elektrėnų ,,Ąžuolyno“ progimnazija

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį

2017 m.

Eil.

Nr.

Pareigybių pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis, EUR

1

Direktorius, 1 etatas

1305,69

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  1 etatas

1104,05

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 1,25 etato

1380,06

4

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 1 etatas

479,25

5

Bibliotekos vedėjas, 1 etatas

617,70

6

Logopedas,  0,5 etato

248,15

7

Specialusis pedagogas, 1 etatas

521,14

8

Socialinis pedagogas, 1 etatas

737,69

9

Vyresnysis buhalteris, 1 etatas

639,00

10

Psichologas, 1 etatas

711,07

11

Raštinės vedėja, sekretorius 1,25 etato

486,26

12

Atestuoti mokytojai ( stažas iki 10 m.),

už 18 pamokų

413,64

13

Atestuoti mokytojai ( stažas 15 m. ir daugiau),

už 18 pamokų

421,74

14

Atestuoti vyr. mokytojai ( stažas nuo 10 iki 15 m.), už 18 pamokų

455,49

15

Atestuoti vyr. mokytojai ( stažas 15 ir daugiau m.) už 18 pamokų

473,94

16

Atestuoti mokytojai metodininkai ( stažas 15 m. ir daugiau), už 18 pamokų

506,88

17

Atestuoti mokytojai ekspertai ( stažas 15 m. ir daugiau), už 18 pamokų

588,58

18

Bibliotekos darbininkas, 1 etatas

486,71

19

Mokytojo padėjėjas, 1 etatas

399,02

20

Kasininkas 0,5 etato

190,10

21

Kompiuterių priežiūros specialistas, 1,5 etato

601,73

22

Archyvaras 0,25 etato

95,05

23

Laborantas, 1 etato

380,21

24

Valgyklos vedėja, 1 etatas

461,50

25

Vairuotojas, 1 etatas

426,00

26

Apskaitininkas, 0,5 etato

150,88

27

Valytojas, 1 etatas

380,21

28

Indų plovėjas, 1 etatas

380,21

29

Kiemsargis, 1 etatas

380,21

30

Sargas, 1 etatas

380,21

31

Budėtojas, 1 etatas

380,21

32

Pastatų priežiūros darbininkas (stalius), 0,5 etato

190,10

33

Pastatų priežiūros darbininkas (elektrikas), 0,5 etato

190,10

34

Pastatų priežiūros darbininkas (santechnikas), 0,5 etato

190,10

35

Sandėlininkas, 0,25 etato

95,05

36

Buhalteris, 0,5 etato

190,10

37

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas, 1 etatas

380,21