Bendrosios nuorodos

Daugiau informacijos tėvams, pedagogams ir vaikams rasite:

Švietimo ir mokslo ministerija - www.smm.lt
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija - www.socmin.lt
Vidaus reikalų ministerija - www.vrm.lt
VPU Socialinės pedagogikos katedra - www.vpu.lt/socpedagogika
Nusikalstamumo prevencijos centras Lietuvoje - www.nplc.lt
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga - http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai
Paramos centras vaikams su fizine negalia - www.paramoscentras.w3.lt
Lietuvos AIDS centras - www.aids.lt
Pilietinių iniciatyvų centras - www.pic.lt
Lietuvos demokratiškumo kolegijos - www.democ.lt
Nacionalinis egzaminų centras - www.nec.lt
Švietimo plėtotės centras - www.pedagogika.lt
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras - www.sppc.lt
Valstybinis psichikos sveikatos centras - www.vpsc.lt
Valstybinė jaunimo reikalų taryba - www.vjrt.lt
Lietuvos moksleivių sąjunga - www.moksleiviai.lt

Paieškos svetainės vaikams - http://www.alytus.mvb.lt/vaiku_puslapis/

Profesijos bei karjeros testas internete (http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php)

 Vaikų telefono linija - 116-111
Jaunimo linija - 8-800 28888
Socialinių pedagogų asociacija, tel. 8-5 275 22 90
Lietuvos moksleivių parlamentas, tel. 8-5 262 91 82

Internetinių svetainių sąrašas:

Mokiniams