Aldona Skučienė


Direktorė
II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

rusų kalbos mokytoja


Tel. (8 528) 39626
El. paštas: aldona.skuciene@azuolyno-m.lt

Daiva Vileikienė


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
III vadybinė kvalifikacinė kategorija

Istorijos mokytoja metodininkė


Kuruoja 5-8 klases,

lietuvių, užsienio kalbų,

socialinių mokslų mokytojų veiklą,

progimnazijos mokinių parlamento

ir bibliotekos veiklą.

Tel. (+370 687 82555)
El. paštas: daiva.vileikiene@azuolyno-m.lt

Odeta Kanapkienė


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
III vadybinė kvalifikacinė kategorija

Fizikos mokytoja metodininkė


Kuruoja 1-8 klases, tiksliųjų mokslų,

gamtos mokslų, technologijų,

menų ir kūno kultūros bei

pradinio ugdymo mokytojų,

pagalbos mokiniui specialistų veiklą.

Tel. (+370 604 53258)

El. paštas odeta.kanapkiene@azuolyno-m.lt

Milda Kasparaitienė


Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Tel. (+370 683 92700)
El. paštas: milda.kasparaitiene@azuolyno-m.lt

 

 

Romualda Rukštienė


Vyr. buhalterė

Tel. (8 528) 39623
El. paštas:  rima.rukstiene@gmail.com