Pedagoginiai darbuotojai


Kontaktinis telefonas (8 528) 39626, mobilus: 8 (684) 88651


Eil. Nr.

Mokytojo pavardė, vardas

Dėstomas dalykas ir kvalifikacinė kategorija

1.

Adomavičiūtė Lina

Matematiko / informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

2.

Alimienė Lina

Biologijos/ gamtos ir žmogaus mokytoja metodininkė

3.

Ambrazevičienė Giedra

Matematikos vyresnioji mokytoja

4.

Arlauskienė Natalija

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

5.

Augustinaitienė Aldona

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

6.

Balčėnienė Daiva

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

7.

Barščevičienė Vaida

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

8.

Cvilikienė Lena

Anglų/rusų kalbos vyresnioji mokytoja

9.

Čerkasovienė Antosė

Matematikos mokytoja metodininkė

10.

Dantienė Danutė

Chemijos vyresnioji mokytoja

11.

Daugėlienė Gražina

Geografijos mokytoja metodininkė

12.

Davidavičienė Jurgita

Geografijos vyresnioji mokytoja

13.

Dočkus Aivaras

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas

14.

Frolovienė Živilė

Istorijos vyresnioji mokytoja

15.

Galiauskienė Virgina

Šokis/ neformaliojo vaikų švietimo būrelio mokytoja

16.

Grigonienė Gražina

Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė /rusų kalbos vyresnioji mokytoja

17.

Indrišiūnienė Laima

Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

18.

Januškienė Dainora

Lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė

19.

Juknienė Asta

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

20.

Jurgelevičius Audrius

Istorijos mokytojas metodininkas

21.

Jurgelevičienė Alma

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

22.

Kanapkienė Odeta

Fizikos mokytoja metodininkė

23.

Kertenienė Larisa

Muzikos vyresnioji mokytoja

24.

Kybartienė Irena

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

25.

Kubilienė Vitalija

Fizikos mokytoja metodininkė

26.

Kučinskas Rimvydas

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

27.

Kučinskienė Aldona

Vokiečių kalbos/ žmogaus saugos mokytoja metodininkė

28.

Kuliešienė Marija

Tikybos vyresnioji mokytoja

29.

Lekavičius Vytautas

Technologijų mokytojas

30.

Liubinienė Dalia

Muzikos vyresnioji mokytoja

31.

Julė Mačiulienė

Neformaliojo vaikų švietimo būrelio vyresnioji mokytoja

32.

Mažeika Zigmas

Technologijų vyresnysis mokytojas

33.

Makarevičiūtė Asta

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

34.

Narvydienė Vilija

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

35.

Pocienė Audronė

Dailės vyresnioji mokytoja

36.

Sajienė Zita

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

37.

Subačienė Dalia

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

38.

Saliuta Ramūnas

Informacinių technologijų  mokytojas

39.

Skučienė Aldona

Rusų kalbos mokytoja

40.

Sodaitienė Neringa

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

41.

Strasevičienė Nijolė

Kūno kultūros vyresnioji mokytoja

42.

Stankevičienė Kristina

Biologijos mokytoja

43.

Ščetininė Neringa

Technologijų vyresnioji mokytoja

44.

Šabūnienė Rita

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė /lietuvių kalbos mokytoja

45.

Užkurėnienė Nijolė

Istorijos vyresnioji mokytoja

46.

Vainiūnienė Aldona

Technologijų vyresnioji mokytoja

47.

Vankevičienė Danguolė

Matematikos vyresnioji mokytoja

48.

Vileikienė Daiva

Istorijos mokytoja metodininkė

 

Pagalbos mokiniui specialistai


 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

1.

Apanavičienė Oksana

III kategorijos psichologė

2.

Baronienė Virginija

Vyriausioji socialinė pedagogė

3.

Gudelienė Aurelija

Specialioji pedagogė/logopedė

4.

Liaudanskienė Julija

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Aptarnaujantis personalas

 

 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

1.

Romualda Rukštienė

Vyriausioji buhalterė

2.

Ramutė Nesterovienė

Buhalterė/mokytojo padėjėja

3.

Jūratė Česonienė

Kasininkė-sąskaitininkė/kalkuliatorė

4.

Valentina Kučinskienė

Raštinės vedėja

5.

Julė Mačiulienė

Bibliotekos vedėja

6.

Danutė Tilvikienė

Bibliotekininkė/mokytojo padėjėja

7.

Milda Kasparaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

8.

Denisas Kulumbegašvili

Kompiuterių priežiūros specialistas

9.

Jonas Kukta

Kiemsargis

10.

Juozas Vičkačka

Vairuotojas

11.

Vidas Dainys

Budėtojas/pastatų priežiūros darbininkas (santechnikas)

12

Galina Gvozdeva

Budėtoja/ valytoja

13.

Galina Rosliak

Sargė

14.

Rima Kuktienė

Valytoja/sargė

15.

Jadvyga Vičkačkienė

Valytoja/sargė

16.

Gražina Dauksevičienė

Valytoja

17.

Roma Leonavičienė

Valytoja

18.

Meilė Kavaliauskienė

Valytoja

19.

Audronė Vilkelienė

Valytoja

20.

Nijolė Vėželienė

Valytoja

21.

Dalia Justinavičienė

Valgyklos vedėja

22.

Saida Tomkuvienė

Virėja

23.

Ona Alionienė

Virėja

24.

Violeta Bagdonavičiūtė

Virėja

25.

Stasė Mazanauskienė

Indų plovėja

26.

Vytautas Lekavičius

Pastatų priežiūros darbininkas (stalius)

27.

Andrius Žvejys

Pastatų priežiūros darbininkas (elektrikas)

28.

Aldona Paliokienė

Laborantė/archyvarė/mokytojo padėjėja