Pedagoginiai darbuotojai


Kontaktinis telefonas (8 528) 39626, mobilus: 8 (684) 88651


 

Eil. Nr.

Mokytojo pavardė, vardas

Dėstomas dalykas ir kvalifikacinė kategorija

1.

Adomavičiūtė Lina

Matematikos / informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

2.

Alimienė Lina

Biologijos/ gamtos ir žmogaus mokytoja metodininkė

3.

Ambrazevičienė Giedra

Matematikos vyresnioji mokytoja

4.

Arlauskienė Natalija

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

5.

Augustinaitienė Aldona

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

6.

Balčėnienė Daiva

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

7.

Barščevičienė Vaida

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

8.

Cvilikienė Lena

Anglų/rusų kalbos vyresnioji mokytoja

9.

Čerkasovienė Antosė

Matematikos mokytoja metodininkė

10.

Dantienė Danutė

Chemijos vyresnioji mokytoja

11.

Daugėlienė Gražina

Geografijos mokytoja metodininkė

12.

Davidavičienė Jurgita

Geografijos/ gamtos ir žmogaus vyresnioji mokytoja

13.

Dočkus Aivaras

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas

14.

Frolovienė Živilė

Istorijos vyresnioji mokytoja

15.

Galiauskienė Virgina

Šokio/ neformaliojo vaikų švietimo būrelio mokytoja

16.

Grigonienė Gražina

Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė /rusų kalbos vyresnioji mokytoja

17.

Indrišiūnienė Laima

Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė/mokytojo padėjėja

18.

Januškienė Dainora

Lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė

19.

Juknienė Asta

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

20.

Jurgelevičius Audrius

Istorijos mokytojas metodininkas

21.

Jurgelevičienė Alma

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

22.

Kanapkienė Odeta

Fizikos mokytoja metodininkė

23.

Kertenienė Larisa

Muzikos vyresnioji mokytoja/mokytojo padėjėja

24.

Kybartienė Irena

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

25.

Komparskienė Erika

Pradinio ugdymo anglų kalbos mokytoja/ pailgintos dienos darbo grupės auklėtoja

26.

Kubilienė Vitalija

Fizikos mokytoja metodininkė

27.

Kučinskas Rimvydas

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

28.

Kučinskienė Aldona

Vokiečių kalbos/ žmogaus saugos mokytoja metodininkė/ pailgintos dienos darbo grupės auklėtoja

29.

Kučinskaitė Neringa

Kūno kultūros vyresnioji mokytoja

30.

Kuliešienė Marija

Tikybos vyresnioji mokytoja

31.

Lekavičius Vytautas

Technologijų mokytojas

 

32.

Liubinienė Dalia

Muzikos vyresnioji mokytoja/mokytojo padėjėja

33.

Julė Mačiulienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

34.

Mažeika Zigmas

Technologijų vyresnysis mokytojas

35.

Makarevičiūtė Asta

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

36.

Narvydienė Vilija

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

37.

Pocienė Audronė

Dailės vyresnioji mokytoja

38.

Sajienė Zita

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

39.

Subačienė Dalia

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

40.

Saliuta Ramūnas

Informacinių technologijų mokytojas

41.

Sodaitienė Neringa

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

42.

Stankevičienė Kristina

Biologijos/gamtos ir žmogaus mokytoja, pailgintos dienos darbo grupės auklėtoja/ mokytojo padėjėja

43.

Ščetininė Neringa

Technologijų vyresnioji mokytoja

44.

Šabūnienė Rita

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė /lietuvių kalbos mokytoja

45.

Užkurėnienė Nijolė

Istorijos vyresnioji mokytoja/ mokytojo padėjėja

46.

Vainiūnienė Aldona

Technologijų vyresnioji mokytoja

47.

Vankevičienė Danguolė

Matematikos vyresnioji mokytoja

 

Pagalbos mokiniui specialistai


 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

1.

Apanavičienė Oksana

III kategorijos psichologė

2.

Baronienė Virginija

Vyresnioji socialinė pedagogė/mokytojo padėjėja

3.

Gudelienė Aurelija

Specialioji pedagogė/logopedė

4.

Zacharovienė Rūta

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

 

Aptarnaujantis personalas

 

 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

1.

Romualda Rukštienė

Vyriausioji buhalterė

2.

Ramutė Nesterovienė

Buhalterė/mokytojo padėjėja

3.

Jūratė Česonienė

Kasininkė-sąskaitininkė/kalkuliatorė

4.

Valentina Kučinskienė

Raštinės vedėja

5.

Julė Mačiulienė

Bibliotekos vedėja

6.

Danutė Tilvikienė

Bibliotekininkė/mokytojo padėjėja

7.

Milda Kasparaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

8.

Denisas Kulumbegašvili

Kompiuterių priežiūros specialistas

9.

Jonas Kukta

Kiemsargis

10.

Juozas Vičkačka

Vairuotojas

11.

Vidas Dainys

Budėtojas/pastatų priežiūros darbininkas (santechnikas)

12.

Galina Gvozdeva

Budėtoja/ valytoja

13.

Rima Kuktienė

Valytoja

14.

Jadvyga Vičkačkienė

Valytoja/budėtoja

15.

Gražina Dauksevičienė

Valytoja

16.

Roma Leonavičienė

Valytoja

17.

Meilė Kavaliauskienė

Valytoja

18

Audronė Vilkienė

Valytoja

19.

Nijolė Vėželienė

Valytoja

20.

Violeta Ambrazevičienė

Valgyklos vedėja

21.

Saida Tomkuvienė

Virėja

22.

Ona Alionienė

Virėja

23.

Violeta Bagdonavičiūtė

Virėja

24.

Stasė Mazanauskienė

Indų plovėja

25.

Vytautas Lekavičius

Pastatų priežiūros darbininkas (stalius)

26.

Andrius Žvejys

Pastatų priežiūros darbininkas (elektrikas)

27.

Aldona Paliokienė

Laborantė/archyvarė/mokytojo padėjėja

 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

1.

Romualda Rukštienė

Vyriausioji buhalterė

2.

Ramutė Nesterovienė

Buhalterė/mokytojo padėjėja

3.

Jūratė Česonienė

Kasininkė-sąskaitininkė/kalkuliatorė

4.

Valentina Kučinskienė

Raštinės vedėja

5.

Julė Mačiulienė

Bibliotekos vedėja

6.

Danutė Tilvikienė

Bibliotekininkė/mokytojo padėjėja

7.

Milda Kasparaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

8.

Denisas Kulumbegašvili

Kompiuterių priežiūros specialistas