PROGIMNAZIJOS EMBLEMA


 

PROGIMNAZIJOS HIMNASMuzika Rūtos Mačiulytės

Žodžiai Almos Jurgelevičienės

 

Ten, kur marios Elektrėnų

Savo tyrą bangą gena,

Ąžuolų tyliam pavėsy,

Ąžuolų tyliam pavėsy

Mokslas ir viltis gyvena.


Priedainis

“Ąžuolynas”-

Čia skambiausios dainos,

“Ąžuolynas”-

Čia gražiausios eilės,

Ąžuolyno, ąžuolyno, ąžuolyno gaudesy

Mylimas esi.


Metai bėgs tartum banga,

Seną kartą keis nauja…

Ąžuolų žaliam glėby,

Ąžuolų žaliam glėby

Liksim amžinai jauni.


Priedainis

“Ąžuolynas”-

Čia skambiausios dainos,

“Ąžuolynas”-

Čia gražiausios eilės,

Ąžuolyno, ąžuolyno, ąžuolyno gaudesy

Mylimas esi.