NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 2016-2017 m. m.


 

Saviraiškos programa

Būrelio pavadinimas

Skirta valandų

Kurių klasių mokiniai dalyvauja

Būrelio vadovas

1

2

3

4

5

Meninių gebėjimų ugdymas

Medžio darbai

1

6-8

Zigmas Mažeika

Dizaino būrelis

2

5-8

Audronė Pocienė

Berniukų ansamblis

2

5-8

LarisaKertenienė

Tautiniai šokiai

3

6

Virgina Galiauskienė

Ritminiai šokiai

2

5

Šiuolaikiniai šokiai

2

6-8

Šokių studijų

1

1-4

Dainos studija

3

5-8

Dalia Liubinienė

1

1-4

Sportinių bei sveikos gyvensenos gebėjimų ugdymas, kraštotyra, turizmas

Lengvoji atletika

1,5

7-8

mergaitės

Nijolė Strasevičienė

Judrieji žaidimai

1,5

5-6 kl. mergaitės

Nijolė Strasevičienė

Lengvoji atletika

1,5

7-8

berniukai

Rimvydas Kučinskas

Judrieji žaidimai

1,5

5-6 kl. berniukai

Rimvydas Kučinskas

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

1

1-4

Nijolė Strasevičienė

Judrieji žaidimai

3

1-4

Rimvydas Kučinskas

Informatikos būrelis

2

1-4

Ramūnas Saliuta

Kalbinių gebėjimų ugdymas bei ankstyvojo užsienio kalbų mokymo įgyvendinimas

Jaunieji žurnalistai

,,Ąžuoliukai“

1,5

6-8

Daiva Balčėnienė

Smiginis anglų kalba

2

5-8

Asta Juknienė

Dramos būrelis

,,Vaidiname vokiškai“

2

6-8

Laima Indrišiūnienė

Knygos bičiuliai

1

5-8

Julė Mačiulienė

Ekonominių gebėjimų ugdymas

Ekonomikos būrelis

,,Verslumo pagrindai“

1

5, 7

Gražina Daugėlienė

Pilietiškumo ugdymas

Nenuoramų klubas

2

5,8

Rita Šabūnienė

Jaunieji politikai

1

5-8

Daiva Vileikienė

Kitos saviraiškos programos

„Mano mokyklos kronika“

1

7-8

Alma Jurgelevičienė

Jaunieji ugniagesiai

1

5-6

Aldona Kučinskienė

Meno terapija

1

5-6

Oksana Apanavičienė