3 PRIEDAS

 

Neformaliojo švietimo organizavimas 2017-2018 m.m. ELEKTRĖNŲ


,,ĄŽUOLYNO“ PROGIMNAZIJA


 

Neformaliojo švietimo programa

Programos pavadinimas

Skirta valandų

Kurių klasių

mokiniams skirta

Mokinių skaičius

Programos vadovas

1

2

3

4

5

6

Meninių gebėjimų ugdymas

Meninių darbų studija

1

5-6

12

Neringa Ščetininė

Interjero kūrimo būrelis

1

7-8

12

Aldona

Vainiūnienė

Dizaino būrelis

2

5-8

14

Audronė Pocienė

Mišrus berniukų ir

jaunuolių ansamblis

2

5-8

12

Larisa Kertenienė

Tautiniai šokiai ir ritminiai

šokiai

2

5

14

 

Virgina

Galiauskienė

Ritminiai šokiai

2

6

14

Šiuolaikiniai šokiai

2

7-8

36

Tautiniai šokiai

1

8d

16

Šokių studijų

1

1-4

25

Dainos studija

2

5-6

15

 

Dalia Liubinienė

2

7-8

12

2

1-4

13

Sportinių bei sveikos gyvensenos gebėjimų ugdymas, kraštotyra,

turizmas

Judrieji ir sportiniai žaidimai

2

5-8

22

Rimvydas Kučinskas

Judrieji ir sportiniai

žaidimai, drąsūs stiprūs, vikrūs

2

1-4

13

Rimvydas Kučinskas

IT ugdymas

Informatikos būrelis

,,Jaunieji informatikai“

2

1-2

12

Ramūnas Saliuta

Informatikos būrelis

,,Jaunieji programuotojai“

1

3-4

12

Renginių organizavimas

1

5-8

10

Kalbinių gebėjimų ugdymas bei ankstyvojo užsienio kalbų mokymo

įgyvendinimas

Jaunieji žurnalistai

,,Ąžuoliukai“

1

6-8

16

Daiva Balčėnienė

Smiginis anglų kalba

1,5

5-8

16

Asta Juknienė

Knygos bičiuliai

1

5-8

13

Julė Mačiulienė

 

Ekonominių gebėjimų

ugdymas

Ekonomikos būrelis

,,Verslumo pagrindai“

1

5-8

17

Gražina Daugėlienė

Pilietiškumo

ugdymas

Jaunieji politikai

2

5-8

30

Daiva Vileikienė

Kitos saviraiškos programos

„Mano mokyklos kronika“

1

7-8

13

Alma

Jurgelevičienė

Meno terapija

2

5-7

13

Oksana Apanavičienė

Iš viso neformaliajam švietimui 2017-2018 m.m skirta valandų

36,5 val.