Parama progimnazijai

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, mokyklos darbuotojams ir visiems, kurie paskyrė 1.2% savo pajamų mokyklai.
Kviečiame Jus pasinaudoti proga ir šiemet paremti mūsų progimnaziją.
Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie mokyklos veiklų tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Prašymą galima užpildyti internetu svetainėje http://deklaravimas.vmi.lt
Smulkesnė informacija www.vmi.lt

 

Informacija deklaravimo formai pildyti:

Mokestinis laikotarpis – 2022;
E1 Gavėjo tipas – 2 Paramos gavėjas;
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 1900659072
E3 Mokesčio dalies paskirtis – Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija;
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2;
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio: galima nurodyti, iki kurių metų skiriama parama.

PARAMA ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PROGIMNAZIJAI

Metai Gauta 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio lėšų Kita parama Panaudota lėšų Likutis

(gruodžio 31 d.)

Planuojama Įsigyta
2023    771.87 * IKT atnaujinimas ir diegimas;

* edukacinių ir ugdomųjų aplinkų atnaujinimas;

* mokinių skatinimui skirtų veiklos dalinis finansavimas;

* kopijavimo paslaugos ir kopijavimo aparatų techninis aptarnavimas ir remonto darbai;

* komisiniai banko mokesčiai.

2022 1 128.38 602.00  

 

768.00

 

254.64

 

174.14

 

654.56

 

50.25

998.24  

 

3 sofos mokinių poilsio erdvei

1 sofa renovuotam psichologo kabinetui

Geriamasis vanduo (tiekėjas – UAB Eden springs Lietuva )

Gėlės ir dovanėlės mokytojų ir mokinių apdovanojimams

Komisiniai banko mokesčiai.