Klasė Klasės vadovo vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
1 Irena Kybartienė vyresnioji pradinių klasių mokytoja
2 Zita Sajienė vyresnioji pradinių klasių mokytoja
3 Dalia Subačienė vyresnioji pradinių klasių mokytoja
4 Aldona Augustainaitienė vyresnioji pradinių klasių mokytoja
5a Lena Cvilikienė anglų/rusų kalbų vyresnioji mokytoja
5b Dainora Januškienė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
5c Neringa Kučinskaitė kūno kultūros vyresnioji mokytoja
5d Giedra Ambrazevičienė matematikos vyresnioji mokytoja
5e Lena Cvilikienė anglų/rusų kalbų vyresnioji mokytoja
6a Lena Cvilikienė anglų/rusų kalbų vyresnioji mokytoja
6b Jurgita Davidavičienė geografijos/gamtos ir žmogaus vyresnioji
mokytoja
6c Alma Jurgelevičienė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
6d Larisa Kertenienė muzikos vyresnioji mokytoja
7a Daiva Balčėnienė lietuvių kalba mokytoja ekspertė
7b Kristina Stankevičienė biologijos/gamtos ir žmogaus mokytoja
7c Dalia Liubinienė muzikos vyresnioji mokytoja
7e Gražina Daugėlienė geografijos mokytoja metodininkė
7f Neringa Sodaitienė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
8a Vilija Narvydienė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
8b Rita Šabūnienė tikybos mokytoja metodininkė/lietuvių
kalbos mokytoja
8d Asta Makarevičiūtė anglų kalbos mokytoja metodininkė
8e Antosė Čerkasovienė matematikos mokytoja metodininkė