Kontaktinis telefonas (8 528) 39626, mobilus: 8 (684) 88651

Eil.
Nr.
Mokytojo pavardė, vardas Dėstomas dalykas ir kvalifikacinė kategorija
1 Adomavičiūtė Lina Matematikos / informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
2 Alimienė Lina Biologijos/ gamtos ir žmogaus mokytoja metodininkė
3 Ambrazevičienė Giedra Matematikos vyresnioji mokytoja
4 Arlauskienė Natalija Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
5 Augustinaitienė Aldona Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
6 Balčėnienė Daiva Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
7 Barščevičienė Vaida Anglų kalbos mokytoja metodininkė
8 Cvilikienė Lena Anglų/rusų kalbos vyresnioji mokytoja
9 Čerkasovienė Antosė Matematikos mokytoja metodininkė
10 Daugėlienė Gražina Geografijos/ gamtos ir žmogaus mokytoja metodininkė
11 Davidavičienė Jurgita Geografijos/ žmogaus saugos vyresnioji mokytoja
12 Dočkus Aivaras Anglų kalbos vyresnysis mokytojas
13 Frolovienė Živilė Istorijos vyresnioji mokytoja
14 Galiauskienė Virgina Šokio/ neformaliojo švietimo mokytoja
15 Grigonienė Gražina Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė /rusų kalbos
vyresnioji mokytoja
16 Januškienė Dainora Lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė
17 Juknienė Asta Anglų kalbos mokytoja metodininkė
18 Jurgelevičius Audrius Istorijos mokytojas metodininkas
19 Jurgelevičienė Alma Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
20 Kanapkienė Odeta Fizikos mokytoja metodininkė
21 Kertenienė Larisa Muzikos vyresnioji mokytoja/mokytojo padėjėja
22 Kybartienė Irena Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
23 Komparskienė Erika Pradinio ugdymo anglų kalbos mokytoja/ pailgintos dienos
darbo grupės auklėtoja/mokytojo padėjėja
24 Kubilienė Vitalija Fizikos mokytoja metodininkė
25 Kučinskas Rimvydas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
26 Kučinskienė Aldona Vokiečių kalbos/ žmogaus saugos mokytoja metodininkė/
pailgintos dienos darbo grupės auklėtoja
27 Kučinskaitė Neringa Kūno kultūros vyresnioji mokytoja
28 Kuliešienė Marija Tikybos vyresnioji mokytoja
29 Lekavičius Vytautas Technologijų mokytojas
30 Liubinienė Dalia Muzikos vyresnioji mokytoja/mokytojo padėjėja
31 Julė Mačiulienė Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja/mokytojo
padėjėja
32 Mažeika Zigmas Technologijų vyresnysis mokytojas
33 Makarevičiūtė Asta Anglų kalbos mokytoja metodininkė
34 Narvydienė Vilija Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
35 Pocienė Audronė Dailės vyresnioji mokytoja
36 Sajienė Zita Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
37 Subačienė Dalia Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
38 Saliuta Ramūnas Informacinių technologijų  mokytojas
39 Sodaitienė Neringa Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
40 Stankevičienė Kristina Biologijos/gamtos ir žmogaus/ chemijos mokytoja/pailgintos
dienos darbo grupės auklėtoja
41 Ščetininė Neringa Technologijų vyresnioji mokytoja
42 Šabūnienė Rita Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė /lietuvių
kalbos mokytoja/mokytojo padėjėja
 1. Apanavičienė Oksana, III kategorijos psichologė
 2. Baronienė Virginija, Vyresnioji socialinė pedagogė/mokytojo padėjėja
 3. Gudelienė Aurelija, Specialioji pedagogė/logopedė
 4. Zacharovienė Rūta, Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
 1. Romualda Rukštienė, Vyriausioji buhalterė
 2. Ramutė Nesterovienė, Personalo specialistė/viešųjų pirkimų specialistė
 3. Jūratė Česonienė, Buhalterė
 4. Valentina Kučinskienė, Raštinės vedėja
 5. Julė Mačiulienė, Bibliotekos vedėja
 6. Danutė Tilvikienė, Bibliotekininkė/mokytojo padėjėja
 7. Milda Kasparaitienė, Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
 8. Denisas Kulumbegašvili, Kompiuterių sistemų priežiūros specialistas
 9. Jonas Kukta, Kiemsargis
 10. Juozas Vičkačka, Vairuotojas
 11. Vidas Dainys, Budėtojas/pastatų priežiūros darbininkas (santechnikas)
 12. Galina Gvozdeva, Budėtoja
 13. Rima Kuktienė, Valytoja
 14. Jadvyga Vičkačkienė, Valytoja/budėtoja
 15. Gražina Dauksevičienė, Valytoja
 16. Roma Leonavičienė, Valytoja
 17. Meilė Kavaliauskienė, Valytoja
 18. Audronė Vilkienė, Valytoja
 19. Nijolė Vėželienė, Valytoja
 20. Violeta Ambrazevičienė, Valgyklos vedėja/sandėlininkė
 21. Saida Tomkuvienė, Virėja
 22. Ona Alionienė, Virėja
 23. Violeta Bagdonavičiūtė, Virėja
 24. Birutė Kijanskienė, Virėja/valytoja
 25. Stasė Mazanauskienė, Indų plovėja
 26. Vytautas Lekavičius, Pastatų priežiūros darbininkas (stalius)
 27. Andrius Žvejys, Pastatų priežiūros darbininkas (elektrikas)
 28. Aldona Paliokienė, Laborantė/archyvarė/mokytojo padėjėja