Teisės aktai

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje.