2023-2024 mokslo metų mokinių priėmimo į Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnaziją komisijos

Pirmų klasių priėmimo komisija:

Komisijos pirmininkė – Neringa Sodaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai: Dalia Subačienė, pradinių klasių mokytoja; Aurelija Gudelienė, specialioji pedagogė.

Penktų klasių priėmimo komisija:

Komisijos pirmininkė –Odeta Kanapkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:Oksana Apanavičienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė; Aurelija Gudelienė, specialioji pedagogė.