Visuomenės sveikatos priežiūros ugdymo įstaigoje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių/ugdytinių sveikatą, aktyviai bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos specialistais, ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisija.

Visuomenės sveikatos priežiūros ugdymo įstaigoje uždaviniai:

1. vykdyti mokinių/ugdytinių sveikatos būklės stebėseną
2. ugdyti mokinių/ugdytinių sveikos gyvensenos įgūdžius
3. vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją ugdymo įstaigoje
4. organizuoti mokiniams/ugdytiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio/ugdytinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje.

Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais gali kreiptis į progimnazijoje dirbančią sveikatos priežiūros specialistę Rūtą Zacharovienę

  • paštu: ruta.zacharoviene@elektrenuvsb.lt
  • telefonu: +370 659 269 88
  • per TAMO dienyną
  • Progimnazijoje – 113 Kab. (Pirmadienį – Ketvirtadienį 8.00-17.00 ir Penktadienį 8.00 – 16.18)