Klasė Klasės vadovo vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
1 Erika Komparskienė Pradinių klasių mokytoja
2 Irena Kybartienė Vyresnioji pradinių klasių mokytoja
3 Zita Sajienė Vyresnioji pradinių klasių mokytojav
4 Dalia Subačienė Vyresnioji pradinių klasių mokytoja
5a Asta Makarevičiūtė Anglų kalbos mokytoja metodininkė
5b Audronė Pocienė Dailės vyresnioji mokytoja
5c Rita Šabūnienė Tikybos mokytoja metodininkė/lietuvių kalbos mokytoja
5d Neringa Ščetininė Technologijų mokytoja metodininkė
5e Rimvydas Kučinskas Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
6a Aldona Kučinskienė Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
6b Dainora Januškienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
6c Neringa Kučinskaitė Fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja
6d Virginija Baronienė Vyresnioji socialinė pedagogė
7a Lina Alimienė Biologijos mokytoja metodininkė
7b Jurgita Davidavičienė Geografijos/ žmogaus saugos vyresnioji mokytoja
7c Alma Jurgelevičienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
7d Lina Adomavičiūtė Informacinių technologijų/matematikos vyresnioji mokytoja
8a Daiva Balčėnienė Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
8b Kristina Stankevičienė Biologijos/chemijos mokytoja
8c Dalia Liubinienė Muzikos vyresnioji mokytoja
8e Gražina Daugėlienė Geografijos mokytoja metodininkė
8f Neringa Sodaitienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja