Mokyklos misija

Teikti kokybišką pradinį ir I-os pakopos pagrindinį išsilavinimą įvairių poreikių mokiniams saugioje, jaukioje, šiuolaikinėmis priemonėmis aprūpintoje aplinkoje, siekiant asmeninės vaiko mokymo(si) sėkmės ir pilietinės, socialinės bei kultūrinės ūgties.

 

 

Mokyklos vizija

Interaktyvi, moderni, atvira kaitai, sėkmės ir lyderystės progimnazija.

 

 

Mokyklos filosofija

 

Viską, ką tenka išmokti daryti, mes išmokstame darydami.
(Aristotelis)