Direktoriaus pavaduotoja ugdymui III vadybinė kvalifikacinė kategorija Istorijos mokytoja metodininkė Kuruoja 5-8 klases, lietuvių, užsienio kalbų, socialinių mokslų mokytojų veiklą,progimnazijos mokinių parlamento ir bibliotekos veiklą.

Direktorė II vadybinė kvalifikacinė kategorija Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, rusų kalbos mokytoja