Rekvizitai

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija
Rungos g. 24, Elektrėnai
Įmonės kodas: 190659072

Kontaktai

Direktorė
Aldona Skučienė
Telefonas: 8-528-39626

Raštinės vedėja
Telefonas: 8-528-39626
El.Paštas: rastine@azuolyno-m.lt

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Daiva Vileikienė

Odeta Kanapkienė

Neringa Sodaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Milda Kasparaitienė

Buhalterė
Romualda Rukštienė
Telefonas: 8-528-39623

Bendras buhalterijos el.paštas buhalterija@azuoyno-m.lt

 

Darbuotojų elektroniniai paštai sudaromi pagal schemą vardas.pavarde@azuolyno-m.lt (nenaudojant lietuviškų simbolių)

Susisiekite