Rekvizitai

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija
Rungos g. 24, Elektrėnai
Įmonės kodas: 190659072

Kontaktai

Direktorė
l.e.p. Odeta Kanapkienė

Raštinės vedėja
Telefonai:

8-528-39626

8-667-48841
El.Paštas: rastine@azuolyno-m.lt

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Daiva Vileikienė

Odeta Kanapkienė

Telefonas: 8-667-48843

Neringa Sodaitienė

Telefonas: 8-667-48844

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Milda Kasparaitienė

Telefonas:8-667-48845

Buhalterė
Romualda Rukštienė

Telefonas: 8-667-48847

Bendras buhalterijos el. paštas:  buhalterija@azuoyno-m.lt

 

Darbuotojų elektroniniai paštai sudaromi pagal schemą vardas.pavarde@azuolyno-m.lt (nenaudojant lietuviškų simbolių)

Susisiekite