Rekvizitai

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija
Rungos g. 24, Elektrėnai
Įmonės kodas: 190659072

Kontaktai

Direktorė

Birutė Misiūnienė

Raštinės vedėja
Telefonai:

(8 528) 39 626

+370 667 48 841
El. paštas: rastine@azuolyno-m.lt

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Daiva Vileikienė

Odeta Kanapkienė

Telefonas: +370 667 48 843

Neringa Sodaitienė

Telefonas: +370 667 48 844

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Milda Kasparaitienė

Telefonas: +370 667 48 845

Buhalterė
Romualda Rukštienė

Telefonas: +370 667 48 847

 

 

Darbuotojų elektroniniai paštai sudaromi pagal schemą vardas.pavarde@azuolyno-m.lt (nenaudojant lietuviškų simbolių)

Susisiekite