Rekvizitai

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija
Rungos g. 24, Elektrėnai
Įmonės kodas 190659072

Kontaktai

Direktorė

Birutė Misiūnienė

Raštinės vedėja
Telefonai:

(8 528) 39 626
+370 667 48 841
El. paštas rastine@azuolyno-m.lt

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Daiva Vileikienė

Odeta Kanapkienė
Telefonas: +370 667 48 843

Neringa Sodaitienė
Telefonas: +370 667 48 844

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Milda Kasparaitienė
Telefonas: +370 667 48 845

Buhalterė
Romualda Rukštienė
Telefonas: +370 667 48 847

 

Darbuotojų elektroniniai paštai sudaromi pagal schemą vardas.pavarde@azuolyno-m.lt (nenaudojant lietuviškų simbolių)

Susisiekite