Kontaktinis telefonas (8 667) 48841, mobilus telefonas 8 (684) 88651

Eil.
Nr.
Mokytojo pavardė, vardas Dėstomas dalykas ir kvalifikacinė kategorija
1 Adomavičiūtė Lina Matematikos / informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
2 Alimienė Lina Biologijos/ gamtos ir žmogaus mokytoja metodininkė
3 Ambrazevičienė Giedra Matematikos vyresnioji mokytoja
4 Arlauskienė Natalija Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
5 Augustinaitienė Aldona Pailgintos grupės auklėtoja
6 Balčėnienė Daiva Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
7 Barščevičienė Vaida Anglų kalbos mokytoja metodininkė
8 Cvilikienė Lena Anglų/rusų kalbos vyresnioji mokytoja
9 Čerkasovienė Antosė Matematikos mokytoja metodininkė
10 Daugėlienė Gražina Geografijos/ gamtos ir žmogaus mokytoja metodininkė
11 Damulis Kasparas Muzikos mokytojas
12 Davidavičienė Jurgita Geografijos/ žmogaus saugos vyresnioji mokytoja/pailgintos grupės auklėtoja
13 Dočkus Aivaras Anglų kalbos vyresnysis mokytojas
14 Frolovienė Živilė Istorijos vyresnioji mokytoja
15 Galiauskienė Virgina Šokio/ neformaliojo švietimo mokytoja
16 Grigonienė Gražina Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė /rusų kalbos
vyresnioji mokytoja
17 Januškienė Dainora Lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė
18 Juknienė Asta Anglų kalbos mokytoja metodininkė, neformaliojo švietimo mokytoja
19 Jurgelevičius Audrius Istorijos mokytojas metodininkas
20 Jurgelevičienė Alma Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, neformaliojo švietimo mokytoja
21 Kanapkienė Odeta Fizikos mokytoja metodininkė
22 Karsokas Kęstas Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas, neformaliojo švietimo mokytojas
23 Kybartienė Irena Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
24 Komparskienė Erika Pradinio ugdymo mokytoja/ Pradinio ugdymo anglų kalbos mokytoja/ pailgintos dienos darbo grupės auklėtoja
25 Kubilienė Vitalija Fizikos mokytoja metodininkė
26 Kučinskas Rimvydas Kūno kultūros mokytojas metodininkas/pailgintos dienos darbo grupės auklėtojas
27 Kučinskienė Aldona Vokiečių kalbos/ žmogaus saugos mokytoja metodininkė/
pailgintos dienos darbo grupės auklėtoja
28 Kučinskaitė Neringa Kūno kultūros vyresnioji mokytoja
29 Lekavičius Vytautas Technologijų vyresnysis mokytojas, neformaliojo švietimo mokytojas
30 Liubinienė Dalia Muzikos vyresnioji mokytoja/mokytojo padėjėja
31 Julė Mačiulienė Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja/mokytojo
padėjėja
32 Mažeika Zigmas Technologijų vyresnysis mokytojas, neformaliojo švietimo mokytojas
33 Makarevičiūtė Asta Anglų kalbos mokytoja metodininkė
34 Narvydienė Vilija Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
35 Pocienė Audronė Dailės vyresnioji mokytoja
36 Sajienė Zita Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
37 Subačienė Dalia Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
38 Saliuta Ramūnas Informacinių technologijų  mokytojas
39 Sodaitienė Neringa Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
40 Stankevičienė Kristina Biologijos/gamtos ir žmogaus/ chemijos mokytoja/pailgintos
dienos darbo grupės auklėtoja
41 Ščetininė Neringa Technologijų mokytoja metodininkė
42 Šabūnienė Rita Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė /lietuvių kalbos mokytoja/neformaliojo švietimo mokytoja
43 Vainiūnienė Aldona Technologijų vyresnioji mokytoja/rusų kalbos mokytoja
44 Vankevičienė Danguolė Matematikos vyresnioji mokytoja
45 Vileikienė Daiva Istorijos mokytoja metodininkė
 1. Apanavičienė Oksana, III kategorijos psichologė
 2. Baronienė Virginija, Vyresnioji socialinė pedagogė/mokytojo padėjėja
 3. Gudelienė Aurelija, Specialioji pedagogė/logopedė
 4. Zacharovienė Rūta, Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
 1. Romualda Rukštienė, Vyriausioji buhalterė
 2. Ramutė Nesterovienė, Personalo specialistė/viešųjų pirkimų specialistė
 3. Jūratė Česonienė, Buhalterė
 4. Valentina Kučinskienė, Raštinės vedėja
 5. Julė Mačiulienė, Bibliotekos vedėja
 6. Danutė Tilvikienė, Bibliotekininkė/mokytojo padėjėja
 7. Milda Kasparaitienė, Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
 8. Denisas Kulumbegašvili, Kompiuterių sistemų priežiūros specialistas
 9. Sergejus Zotovas, Kiemsargis
 10. Romaldas Radkevičius, Vairuotojas
 11. Vidas Dainys, Budėtojas/pastatų priežiūros darbininkas (santechnikas)
 12. Galina Gvozdeva, Budėtoja
 13. Nikitina Tatjana, Valytoja
 14. Jadvyga Vičkačkienė, Valytoja/budėtoja
 15. Gražina Dauksevičienė, Valytoja
 16. Roma Leonavičienė, Valytoja
 17. Audronė Vilkienė, Valytoja
 18. Nijolė Vėželienė, Valytoja
 19. Violeta Ambrazevičienė, Valgyklos vedėja/sandėlininkė
 20. Saida Tomkuvienė, Virėja
 21. Ona Alionienė, Virėja
 22. Violeta Bagdonavičiūtė, Virėja
 23. Birutė Kijanskienė, Virėja/valytoja
 24. Stasė Mazanauskienė, Indų plovėja
 25. Andrius Žvejys, Pastatų priežiūros darbininkas (elektrikas)
 26. Aldona Paliokienė, Laborantė/archyvarė/mokytojo padėjėja