Kontaktinis telefonas (8 667) 48841, mobilus telefonas 8 (684) 88651

Eil. Nr. Pavardė, vardas Auklėjamoji klasė Pareigos, kvalifikacinė kategorija  
1 Adomavičiūtė Lina  

Matematikos vyresnioji mokytoja

Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

 
2

Alimienė Lina

 

6c Biologijos mokytoja metodininkė  
3 Arlauskienė Natalija   Anglų kalbos vyresnioji mokytoja  
4 Ambrazevičienė Giedra   Matematikos vyresnioji mokytoja  
5 Ambrazevičiūtė Lina 6a Muzikos mokytoja  
6 Augustinaitienė  Aldona   Mokytojo padėjėja, pailgintos dienos grupės auklėtoja

 

 

7 Apanavičienė  Oksana 7c III kategorijos psichologė, neformaliojo švietimo mokytoja  
8 Balčėnienė Daiva 7a Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė  
9 Basiukevičienė Tatjana 1b Pradinio ugdymo mokytoja  
10 Baronienė Virginija   Socialinė pedagogė  
11 Baranauskienė Laura   Logopedė  
12

Cvilikienė Lena

 

5e Anglų/rusų kalbos vyresnioji mokytoja  
13 Čerkasovienė Antosė 5a Matematikos mokytoja metodininkė  
14 Daugėlienė Gražvyda   Geografijos mokytoja metodininkė  
15 Davidavičienė Jurgita 5f Geografijos, žmogaus saugos vyresnioji mokytoja  
16

Dočkus Aivaras

 

  Anglų kalbos vyresnysis mokytojas  
17 Frolovienė Živilė 5b Istorijos vyresnioji mokytoja  
18 Grigonienė Gražina   Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė, rusų kalbos mokytoja  
19 Grigonienė Rita   Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė  
20 Galiauskienė Virgina   Šokio mokytoja, neformaliojo švietimo mokytoja  
21 Gudelienė Aurelija   Specialioji pedagogė  
22 Januškienė Dainora   Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  
23 Juknienė Asta   Anglų kalbos, neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė  
24 Jurgelevičius Audrius   Istorijos mokytojas metodininkas  
25 Jurgelevičienė Alma   Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  
26 Kanapkienė Odeta  

Fizikos mokytoja metodininkė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 
27 Karsokas Kęstas   Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas  
28 Kybartienė Irena 1a Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja  
29 Kubilienė Vitalija   Fizikos mokytoja metodininkė  
30

Kučinskas Rimvydas

 

8e Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas  
31

Kučinskaitė Neringa

 

5c Fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja  
32 Lekavičius Vytautas   Technologijų vyresnysis mokytojas  
33 Liubinienė Dalia 7b Muzikos vyresnioji mokytoja  
34 Edita Liucvaikienė   Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja  
35

Mačiulienė Julė

 

  Bibliotekos vedėja  
36 Makarevičiūtė Asta 8a Anglų kalbos mokytoja metodininkė  
37

Mažeika Zigmas

 

  Technologijų vyresnysis mokytojas  
38 Narvydienė Vilija   Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  
39 Naujalienė Danguolė 6e Neformaliojo švietimo mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja, mokytojo padėjėja  
40

Pocienė Audra

 

8b Dailės vyresnioji mokytoja  
41 Pupininkas Karolis   Fizinio ugdymo, žmogaus saugos mokytojas  
42 Ramanauskienė Reda   Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja  
43

Sajienė Zita

 

2 Pradinio ugdymo mokytoja  
44 Sabaliauskienė Aldona 7e Matematikos vyresnioji mokytoja  
45 Sadauskienė Ramunė Veronika   Progimnazijos direktorė  
46

Saliuta Ramūnas

 

  Informacinių technologijų mokytojas, neformaliojo švietimo mokytojas  
47 Sodaitienė Neringa 7f

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 
48 Stankevičienė Kristina 7d

Biologijos mokytoja metodininkė,

chemijos vyresnioji mokytoja

 
49 Sladkevičienė Karolina 6b Anglų kalbos vyresnioji mokytoja  
50 Subačienė Dalia 3 Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja  
51 Skučienė Aldona 5d

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

rusų kalbos mokytoja

 
52

Šabūnienė Rita

 

8c Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos mokytoja  
53 Ščetininė Neringa 8d Technologijų mokytoja metodininkė  
54 Vainiūnienė Aldona   Technologijų mokytoja metodininkė  
55 Vankevičienė Danguolė   Matematikos vyresnioji mokytoja  
56 Vileikiene Daiva 6f

Istorijos mokytoja metodininkė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 
 1. Apanavičienė Oksana, III kategorijos psichologė
 2. Baronienė Virginija, Vyresnioji socialinė pedagogė/mokytojo padėjėja
 3. Gudelienė Aurelija, Specialioji pedagogė/logopedė
 4. Laura Baranauskienė, logopedė
 5. Zacharovienė Rūta, Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
 1. Romualda Rukštienė, vyriausioji buhalterė
 2. Ramutė Nesterovienė, personalo specialistė/viešųjų pirkimų specialistė/mokytojo padėjėja
 3. Jūratė Česonienė, buhalterė/kalkuliatorė, mokytojo padėjėja
 4. Valentina Kučinskienė, raštinės vedėja
 5. Julė Mačiulienė, bibliotekos vedėja
 6. Danutė Tilvikienė, bibliotekos darbuotoja/mokytojo padėjėja
 7. Milda Kasparaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
 8. Denisas Kulumbegašvili, kompiuterių sistemų priežiūros specialistas
 9. Algis Narvydas, duomenų apsaugos specialistas, kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas
 10. Romaldas Radkevičius, vairuotojas
 11. Vidas Dainys, budėtojas/pastatų priežiūros darbininkas (santechnikas)
 12. Galina Gvozdeva, budėtoja
 13. Nikitina Tatjana, valytoja
 14. Jadvyga Vičkačkienė, valytoja/budėtoja
 15. Gražina Dauksevičienė, valytoja
 16. Roma Leonavičienė, valytoja
 17. Audronė Vilkienė, valytoja
 18. Nijolė Vėželienė, valytoja
 19. Violeta Ambrazevičienė, virėja
 20. Saida Tomkuvienė, valgyklos vedėja/sandėlininkė
 21. Danguolė Verbylienė, virėja
 22. Violeta Bagdonavičiūtė, virėja
 23. Aušra Zelenkauskienė, pagalbinė darbininkė
 24. Vidutė Lukšienė, indų plovėja
 25. Andrius Žvejys, pastatų priežiūros darbininkas (elektrikas)
 26. Aldona Paliokienė, laborantė/archyvarė/mokytojo padėjėja