Eil. Nr. Pavardė, vardas Auklėjamoji klasė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
1 Adomavičiūtė Lina

Matematikos vyresnioji mokytoja

Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

2

Alimienė Lina

 

7c Biologijos mokytoja metodininkė
3 Arlauskienė Natalija Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
4 Ambrazevičienė Giedra Matematikos vyresnioji mokytoja
5 Ambrazevičiūtė Lina 7a Muzikos mokytoja
6 Augustinaitienė  Aldona Mokytojo padėjėja, pailgintos dienos grupės auklėtoja

 

 

7 Apanavičienė  Oksana 8c III kategorijos psichologė, neformaliojo švietimo mokytoja
8 Balčėnienė Daiva 8a Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
9 Basiukevičienė Tatjana 2b Pradinio ugdymo mokytoja
10 Baronienė Virginija Socialinė pedagogė
11 Baranauskienė Laura Logopedė/specialioji pedagogė
Bočkovė Milda 5d Socialinė pedagogė
12

Cvilikienė Lena

 

6e Anglų/rusų kalbos vyresnioji mokytoja
13 Čerkasovienė Antosė 6a Matematikos mokytoja metodininkė
14 Česonienė Rita 5b Neformaliojo švietimo mokytoja/ pailgintos dienos grupės vyresnioji auklėtoja
15 Daugėlienė Gražvyda Geografijos mokytoja metodininkė
16 Davidavičienė Jurgita 6f Geografijos, gyvenimo įgūdžių vyresnioji mokytoja
17

Dočkus Aivaras

 

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas
18 Frolovienė Živilė 6b Istorijos vyresnioji mokytoja
19 Grigonienė Gražina Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė, rusų kalbos mokytoja
20 Grigonienė Rita Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
21 Galiauskienė Virgina Šokio mokytoja, neformaliojo švietimo mokytoja/gyvenimo įgūdžių  mokytoja
22 Gudelienė Aurelija 5c Specialioji pedagogė
23 Januškienė Dainora Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
24 Juknienė Asta Anglų kalbos, neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė
25 Jurgelevičius Audrius Istorijos mokytojas metodininkas
26 Jurgelevičienė Alma 7d Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
27 Kanapkienė Odeta

Fizikos mokytoja metodininkė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

28 Karsokas Kęstas

Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas

 

29 Kybartienė Irena 2a Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
30 Kubilienė Vitalija Fizikos mokytoja metodininkė
31

Kazarev Ruslanas

 

Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas
32

Kučinskaitė Neringa

 

6c Fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja
33 Lekavičius Vytautas Technologijų vyresnysis mokytojas
34 Liubinienė Dalia 8b Muzikos vyresnioji mokytoja
35  Liucvaikienė Edita Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
36

Dambrauskienė Eglė

 

Bibliotekos vedėja
37 Makarevičiūtė Asta Anglų kalbos mokytoja metodininkė
38 Makūnaitė Skaistė 1a Pradinio ugdymo mokytoja
39 Misiūnienė Birutė Progimnazijos direktorė
40 Narvydienė Vilija Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
41 Naujalienė Danguolė 7e Neformaliojo švietimo mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja, mokytojo padėjėja
42 Pabijanskas Ričardas Technologijų vyresnysis mokytojas
43

Pocienė Audra

 

Dailės vyresnioji mokytoja
44 Pupininkas Karolis Fizinio ugdymo, žmogaus saugos mokytojas
45 Ramanauskienė Reda Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja
46

Sajienė Zita

 

3 Pradinio ugdymo mokytoja
47 Sabaliauskienė Aldona 8e Matematikos vyresnioji mokytoja
48

Saliuta Ramūnas

 

Informacinių technologijų mokytojas, neformaliojo švietimo mokytojas
49 Sodaitienė Neringa 8f

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

50 Stankevičienė Kristina 8d

Biologijos mokytoja metodininkė,

chemijos vyresnioji mokytoja

51 Sladkevičienė Karolina 7b Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
52 Subačienė Dalia 4 Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
53 Skučienė Aldona 6d

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

rusų kalbos mokytoja

54

Šabūnienė Rita

 

5a Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos mokytoja
55 Ščetininė Neringa Technologijų mokytoja metodininkė
56 Šimkuvienė Rasa 1b Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
57 Vainiūnienė Aldona Technologijų mokytoja metodininkė
58 Vankevičienė Danguolė Matematikos vyresnioji mokytoja
59 Vileikiene Daiva 7f

Istorijos mokytoja metodininkė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

60 Judickienė Sandra Psichologė
 1. Apanavičienė Oksana, III kategorijos psichologė
 2. Baronienė Virginija, vyresnioji socialinė pedagogė
 3. Gudelienė Aurelija, vyresnioji specialioji pedagogė
 4. Laura Baranauskienėv logopedė, specialioji pedagogė
 5. Zacharovienė Rūta, Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
 6. Milda Bačkovė, socialinė pedagogė
 7. Sandra Judickienė, IV kategorijos psichologė
 1. Romualda Rukštienė, vyriausioji buhalterė
 2. Ramutė Nesterovienė, personalo specialistė/viešųjų pirkimų specialistė/mokytojo padėjėja
 3. Jūratė Česonienė, buhalterė/el.piniginės administratorė, mokytojo padėjėja
 4. Valentina Kučinskienė, raštinės vedėja
 5. Danutė Tilvikienė, bibliotekos darbuotoja/mokytojo padėjėja
 6. Milda Kasparaitienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
 7. Denisas Kulumbegašvili, kompiuterių sistemų priežiūros specialistas
 8. Algis Narvydas, duomenų apsaugos specialistas, kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas
 9. Romaldas Radkevičius, vairuotojas
 10. Vidas Dainys, budėtojas/pastatų priežiūros darbininkas (santechnikas)
 11. Galina Gvozdeva, budėtoja
 12. Tatjana Nikitina, valytoja
 13. Jadvyga Vičkačkienė, valytoja/budėtoja
 14. Gražina Dauksevičienė, valytoja
 15. Ramutė Leonavičienė, valytoja
 16. Audronė Vilkienė, valytoja
 17. Nijolė Vėželienė, valytoja
 18. Violeta Ambrazevičienė, mokytojo padėjėja
 19. Saida Tomkuvienė, valgyklos vedėja/sandėlininkė
 20. Danguolė Verbylienė, virėja
 21. Valė Mickevičienė, virėja
 22. Danuta Bakojan, pagalbinė darbininkė
 23. Vidutė Lukšienė, indų plovėja
 24. Andrius Žvejys, pastatų priežiūros darbininkas (elektrikas)
 25. Aldona Paliokienė, laborantė/archyvarė/mokytojo padėjėja
 26. Danutė Tumulienė, mokytojo padėjėja
 27. Valentina Bujavičiūtė, mokytojo padėjėja
 28. Edita Pupalaigienė, virėja
 29. Natalija Klimeno, virėja
 30. Justas Jukna, mokytojo padėjėjas
 31. Birutė Gaškova, budinti