null

Daiva Vileikienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Istorijos mokytoja metodininkė
Kuruoja socialinių mokslų mokytojų veiklą, progimnazijos mokinių parlamento ir veiklą.
Sudaro progimnazijos pamokų ir savarankiško mokymosi tvarkaraščius.

8 687 82555
daiva.vileikiene@azuolyno-m.lt

null

Odeta Kanapkienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Fizikos mokytoja metodininkė
Kuruoja 5-8 klases, tiksliųjų mokslų, gamtos mokslų, technologijų, menų ir kūno kultūros bei neformaliojo švietimo mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų veiklą.

8 604 53258
odeta.kanapkiene@azuolyno-m.lt

Nerina Sodaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Kuruoja 1-4 klases, lietuvių, užsienio kalbų mokytojų veikla veiklą.

8 699 15008
neringa.sodaitiene@azuolyno-m.lt

Milda Kasparaitienė
Direktoriaus pavaduotoja ūkui
Tel. 8 683 92700
El. paštas: milda.kasparaitiene@azuolyno-m.lt

 

Romualda Rukštienė
Vyr. buhalterė

Tel. (8 528) 39623
El. paštas:  buhalterija@azuolyno-m.lt