null

Aldona Skučienė

Direktorė

II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, rusų kalbos mokytoja

null

Daiva Vileikienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

III vadybinė kvalifikacinė kategorija
Istorijos mokytoja metodininkė
Kuruoja 5-8 klases, lietuvių, užsienio kalbų, socialinių mokslų mokytojų veiklą, progimnazijos mokinių parlamento ir bibliotekos veiklą.

8 687 82555
daiva.vileikiene@azuolyno-m.lt

null

Odeta Kanapkienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

III vadybinė kvalifikacinė kategorija
Fizikos mokytoja metodininkė
Kuruoja 1-8 klases, tiksliųjų mokslų, gamtos mokslų, technologijų, menų ir kūno kultūros bei pradinio ugdymo mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų veiklą.

8 604 53258
odeta.kanapkiene@azuolyno-m.lt

Milda Kasparaitienė
Direktoriaus pavaduotoja ūkui
Tel. 8 683 92700
El. paštas: milda.kasparaitiene@azuolyno-m.lt

 

Romualda Rukštienė
Vyr. buhalterė

Tel. (8 528) 39623
El. paštas:  buhalterija@azuolyno-m.lt