Įstaigoje dirbatys karjeros ugdymo specialistai

Ieva Jarašienė

El.paštas:  ieva.jarasiene@gmail.com

Darbo laikas:

– Pirmadienį 8.00 – 13.17 (312 Kab)
– Trečiadienį 8.00 – 13.18  (108 Kab)

Asta Arbačiauskaitė – Dijokienė

El.paštas: asta.arbaciauskaitedijokiene@gmail.com

Darbo laikas:

– Pirmadienį 8.00 – 13.37  (312 Kab)

Ugdymo karjerai specialisto tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar veiklos pasirinkimui.

Karjeros specialisto veikla: 

  • Teikti moksleiviams, tėvams ir mokytojams įvairių formų individualias ir grupines karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugas;
  • Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones: pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
  • Organizuoti mokyklos bendruomenėje įvairius karjeros renginius;
  • Teikti karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
  • Supažindinti mokyklų mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;
  • Supažindinti mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
  • Supažindinti mokinius su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis;
  • Koordinuoti ir vykdyti karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną progimnazijoje.

Ugdymo karjerai programa

Naudinga informacija mokyklos bendruomenės nariams internete:

mukis.lt– informacija mokiniams: asmenybės testai, mokinio knyga, mokomieji filmukai ir kita informacija apie profesijas.

euroguidance.lt– įvairūs testai, leidiniai, el. knygų versijos, žaidimai,  skyreliai apie mokslą, darbą ir karjerą.

https://uzt.lt/jaunimui/ – užimtumo tarnybos informacija jaunimui.

Profesinis mokymas – LAMA BPO – priėmimo į profesines mokyklas datos ir informacija, prašymo studijuoti pateikimas, stojamieji testai, programų sąrašai, kita pagalba stojantiesiems.

lamabpo.lt – bendrojo priėmimo taisyklės; programų sąrašai; einamųjų metų stojamųjų egzaminų tvarkaraštis; aukštųjų mokyklų informacija (aktualijos stojantiesiems); priėmimo vykdymo datos.

aikos.smm.lt– išsami informacija apie mokymosi galimybes Lietuvoje: mokiniams, stojantiesiems, tobulinantiems kvalifikaciją sudaryta galimybė užduoti klausimą konsultantui.

Nacionalinė švietimo agentūra – (smm.lt)nec.lt arba www.egzaminai.lt – egzaminų užduotys, švietimo institucijos, Lietuvos aukštosios mokyklos, teisinė ir administracinė informacija.

studijos.lt– informacija moksleiviams ir būsimiems studentams: kur stoti?, aukštųjų mokyklų adresai, ankstesnių metų egzaminų užduotys; naujausi skelbimai.

https://www.idialogue.lt/lt – mentorystės platforma.

http://www.smpf.lt/uploads/documents/docs/765_49d90e69e691ba42855c19b7d3ca8afc.pdf – vadovas tėvams kaip padėti vaikui renkantis karjerą.