BŪSIMŲ PENKTOKŲ TĖVELIŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) DĖMESIUI

Informuojame, kad nuo 2024 m. birželio 12 d. Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje priimami prašymai į penktą klasę 2024 – 2025 m. m.

Atkreipiame dėmesį, kad:

Reikalingi dokumentai:

– tėvų prašymas (nurodant pasirinktą dorinį ugdymą tikyba/etika, pasirenkama dvejiems metams);

– vaiko gimimo liudijimas/pasas (arba jo kopija);

– 4 klasės baigimo pažymėjimas;

– 4 klasės NMPP pažymėjimas.

– dokumentų kopijos, jei vaikui nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai.

PRAŠYMUS GALIMA TEIKTI:

– progimnazijos raštinėje pirmadienį – ketvirtadienį 7.30 – 16.15 val., penktadienį 7.30 val. – 15.00 val. (galimybė padaryti dokumentų kopijas);

– elektroniniu paštu  azuolyno@gmail.com (reikalingi dokumentai priimami tik PDF formatu, kitu formatu nepriimami).