Moksleivių susitikimas su misionieriais

„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą – kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 10,10) Dažnai gyvenime jaunas žmogus neturi laiko Dievui, maldai, geriems darbams. Gegužės mėnesį mūsų parapijoje viešėjo misionieriai. Jų  tikslas – pašaukimo dovana, kuri yra tarsi dieviškoji sėkla, dygstanti gyvenimo dirvoje, dalintis su kitais. Misionieriai priminė Dievo kvietimą daryti gera čia ir dabar, o…