Pirmūnų kelionė po gražiausias Panemunės pilis

Spalio 10 d. Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos pirmūnai išvažiavo į kelionę „Gražiausios Panemunės pilys“.Pirmiausia nuvykome į Raudondvario dvarą. Ten apžiūrėjome pagrindinį pastatą ir kiemą, restoraną ir arklidę su išlikusiomis arklių galvų statulomis, klausėmės gidės pasakojimo apie šio dvaro istoriją, buvusius dvarininkus ir jų likimus. Po to vaizdingu panemunės keliu, iš pradžių gaubiamu tiršto rūko, atkeliavome į…

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje kūrybinis teatro renginys, skirtas patyčių prevencijai

           Visiems svarbu, kad vaikai augtų ir bręstu saugioje, pagarbos, supratimo ir atjautos kupinoje aplinkoje, stiprinančioje jų savivertę, padedančioje siekti jiems svarbių tikslų.             Š. m. spalio 4 ir lapkričio 29 dienomis „Ąžuolyno“ progimnazija kartu su teatru „Cezario grupė” suorganizavo renginius patyčių prevencijos tema penktų – šeštų klasių mokiniams. Projektą remia Elektrėnų savivaldybė. Renginių metu,…

Mokytojų diena 2023

Spalio 5 dieną ,,Ąžuolyno“ progimnazijoje tradiciškai buvo paminėta Mokytojų diena. Tam, kad rastų geriausią skambesį, mokytojui tenka kasdien „derinti stygas“ ir daug dirbti. Ir maloniausia, kai šis sunkus darbas atsiperka. Be mokytojų kilnaus darbo pasaulis nebūtų toks gražus, turtingas ir padorus. Mokytojai – mylintys, rūpestingi, išmintingi bei kantrūs – buvo, yra ir visuomet bus reikalingi.Tą…

SVARBI INFORMACIJA!

Informuojame, kad nuo rugsėjo 29 d. (penktadienio) 8.00 val. Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje prasidės Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS)  organizuojamas neterminuotas tikrasis streikas. Rugsėjo 29 d. ugdymo procesas vyks pagal atskirą tos dienos tvarkaraštį, kurį direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už tvarkaraščio sudarymą, atsiųs  rugsėjo 28 d.į TAMO dienyną. Tvarkaraštis bus paskelbtas ir skelbimų lentoje (I-o aukšto…

45 minutės su ESPERANTO…

700 milijonų europiečių iš 46 Europos Tarybos valstybių narių yra skatinami išmokti daugiau kalbų būdami bet kokio amžiaus, mokydamiesi mokykloje arba ne. Tikėdama, kad kalbų mokėjimas yra įrankis siekiant tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir supratimo apie mūsų žemyno kultūrinį paveldą, Europos Taryba skatina daugiakalbystę visoje Europoje. Europos Tarybos iniciatyva Europos kalbų diena – kartu su Europos Komisija…

Skelbiama Elektrėnų savivaldybės mokytojų, teikiamų skatinti ir apdovanoti, atranka

Kandidatus, teikiamus skatinti ir apdovanoti, turi teisę siūlyti mokyklų vadovai, mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, vietos bendruomenė ir socialiniai partneriai. Rekomendacijos skatinti ir apdovanoti mokytojus progimnazijos direktoriui siunčiamos iki 2023-09-13 el. p. rastine@azuolyno-m.lt . Administracijos informacija Elektrėnų mokytojų skatinimo ir apdovanojimo nuostatai