Kviečiame dalyvauti

Gerbiami tėveliai,
š.m. gegužės 27 d. 18.00 val. ,,Ąžuolyno" pagrindinėje mokykloje vyks geriausių mokinių pagerbimo šventė ,,Sėkmės paukštė". Kviečiame dalyvauti.

Mokyklos administracija

 

Informacija apie Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos struktūros keitimo


Informuojame, kad, vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2016–2020 m. tinklo pertvarkos bendruoju planu, patvirtintu Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. V.TS-55, nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. bus pertvarkoma Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos struktūra – keičiamas mokyklos tipas iš pagrindinės mokyklos į progimnaziją.

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. vykdys pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, nebus komplektuojamos 9–10 klasės.

Direktorė    Aldona Skučienė

Informacija būsimų penktokų tėveliams

Informacija būsimų pirmokų tėveliams

KONFERENCIJA „ŠIUOLAIKINIS MOKINYS: IŠŠŪKIS TĖVAMS IR MOKYTOJAMS“

Balandžio 20 d. Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinėje mokykloje vyko mokyklos bendruomenės  konferencija „Šiuolaikinis mokinys: iššūkis tėvams ir mokytojams“. Konferencijos tikslas – supažindinti mokytojus ir tėvus su šiuolaikinių mokinių asmenybės ypatumais, diskutuoti apie šiuolaikinių mokinių kartą, jos ugdymo problemas, pasidalinti gerąja patirtimi. Į konferenciją atvyko Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Ramunė Veronika Sadauskienė, vyriausiosios specialistės Giedrė Ignatavičienė, Lina Viktoravičienė ir Jūratė Mikalauskienė

Konferencijos dalyviai pasidalijo gerąja darbo patirtimi, kalbėjo apie tai, kad šiuolaikiniai vaikai ir paaugliai kitaip mąsto, kitaip komunikuoja ir kitaip žvelgia į pasaulį, nes jų patirtį formuoja internetas, socialiniai tinklai, naujosios technologijos. Kitoks ir jų požiūris į save, mokymąsi bei atsakomybę. Jei į tokių mokinių poreikius visai neatsižvelgiama – mažėja motyvacija mokytis.

Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos psichologė Oksana Apanavičienė pateikė šiuolaikinio mokinio charakteristiką, kalbėjo apie psichologines ypatybes ir ugdymo(si) galimybes, o anglų k. vyresnioji mokytoja Vaida Barščevičienė pristatė tyrimo „Gabus mokinys tarp šiuolaikinių mokinių“ rezultatus. Metodinės tarybos pirmininkė Vitalija Kubilienė supažindino su mokinių lūkesčiais, koks, jų nuomone, turėtų būti šiandienos mokytojas. Pranešimą apie motyvaciją skatinantį ugdymą skaitė lietuvių k. mokytoja ekspertė Daiva Balčėnienė. Ji akcentavo netradicinių pamokų svarbą. Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Odeta Kanapkienė taip pat kalbėjo apie netradicinės veiklos dienas mokykloje, apie neformaliojo ugdymo įtaką mokinių pažangai.

Kavos pertraukėlės metu konferencijos dalyviai diskutavo apie vaikų elgesį ir emocijas, mokymo būdus, edukacines mokymosi aplinkas.

Antroje konferencijos dalyje buvo kalbama apie mokinių maitinimosi įpročius ir kultūrą (pranešėja Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos valgyklos vedėja Violeta Ambrazevičienė), apie mokinių emocinės kaitos priežastis (pranešėja Aldona Skučienė), apie mokytojų ir mokinių tarpusavio santykius (mokyklos tarybos pirmininkės Aldonos Kučinskienės pranešimas „Ar kiaušinis vištą moko?“).

Ypač įdomu buvo paklausyti tėvų atstovės Jurgitos Marcinkevičienės įžvalgų po apsilankymo pamokose. Jos pranešimas „Šiuolaikinis mokinys pamokoje“ – tai kreipimasis į tėvus skatinant kartu su mokytojais ieškoti problemų sprendimo, objektyviai pažvelgti į savo vaikus, jų siekius ir galimybes, jų elgesio kultūrą. Apie tėvų atsakomybę už savo vaikų auklėjimą,  pagalbą savo vaikui, bendradarbiavimą su ugdymo įstaiga kalbėjo ir „Versmės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Liutkevičienė, parengusi pranešimą „Tėvų ir mokytojų atsakomybė, galimybės ugdant Z kartos vaikus“.

Konferencijos „Šiuolaikinis mokinys: iššūkis tėvams ir mokytojams“ dalyviai priėmė rezoliuciją, kurioje siūloma ieškoti atsakymų į konferencijoje iškeltus klausimus darbo grupėse kartu su  švietimo bendruomenės atstovais. Konferencija, skirta šiuolaikinių vaikų ugdymui, turėtų tapti tęstinė, ją planuojama organizuoti kasmet, akcentuojant vis kitus temos aspektus, įtraukiant į bendrą veiklą visą mokyklos bendruomenę.

Išklausyti pranešimai, pastebėjimai sukelia daug minčių, skatina dar kartą apmąstyti kasdienę veiklą. Visų pirma, kiekvienas mokytojas privalo suprasti, kokius tikslus šiandien jam kelia valstybė, tėvai, mokiniai, ir asmeniškai prisiimti atsakomybę už būdus bei metodus, kuriuos pasirenka, kad patirtų sėkmę tuos tikslus įgyvendindamas. Daug lengviau savo tikslų pasieksime į bendrus darbus įtraukdami mokinių tėvus ir glaudžiai bendradarbiaudami su kitais socialiniais partneriais.

 

Aldona Skučienė

Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos direktorė

„Šok į tėvų klumpes“

Balandžio 20 d. mokykla prisidėjo prie visuotinės akcijos – atvirų durų dienos tėvų darbovietėse. Akcija „Šok į tėvų klumpes“ „Ažuolyne“ vyko jau antrą kartą, šiemet ji surengta anksčiau negu visoje respublikoje, nes birželio mėnesį renginyje nebūtų galėję dalyvauti 1–5 klasių mokiniai.

Džiaugiamės ne tik tėvelių parodytu entuziazmu, bet ir įmonėmis, kurios geranoriškai priėmė vaikų grupeles. Mokiniai daug įdomaus sužinojo Darbo biržoje, Elektrėnų profesinio mokymo centre, Elektrėnų viešojoje bibliotekoje, Policijos komisariate, Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ir netgi Elektrėnų savivaldybėje.

Atsiliepimai apie netradicinio ugdymo dieną kol kas tik teigiami. Nuotraukos iš aplankytų darboviečių rodo, kad mokiniai šią dieną praleido turiningai ir prasmingai. Ateityje jie norėtų „pasimatuoti“ ir kitų draugų tėvelių profesijas.

Tėvų savivaldos diena ,,Ąžuolyno“ pagrindinėje mokykloje

Tėvų savivaldos diena mokykloje surengta jau penktą kartą. Svarbiausias tikslas – nuolat tobulinti bendradarbiavimą su moksleivių tėvais, ieškoti vis naujesnių bendravimo su jais būdų. Taip pat siekiame supažindinti tėvus su mokyklos kasdienybe, mokytojo darbo specifika, kartu ieškoti netradicinių, aktyvesnių ugdymo metodų.

Nuo pat ryto mokykloje vyravo neįprasta nuotaika: mokiniams buvo labai įdomu, ko mokys jų tėvai, ką kalbės, kaip savo profesijos dalykus susies su pamokos tema ir t. t. Tėveliai turėjo galimybę pristatyti savo profesiją, papasakoti, kokių mokslų reikia, norint tapti karininku, teisininku, buriuotoju ar ekonomistu ir pan. Pertraukų metu naujieji mokytojai bendravo su mokyklos administracija, dalijosi įspūdžiais.

Mamos ir tėčiai tapo mokytojais: 5a klasėje Urtės mama Kristina Bružienė parengė 3 valandų projektą ,,ES parama: teorija ir praktika”. Mokiniai dirbo grupėmis, kūrė projektus, kurie pagyvintų jaunimo gyvenimą, skatintų šeimos bendravimą, gerumą, užuojautą ir mažintų nusikalstamumo lygį mieste. Toliau pamokas 5a klasėje vedė Vakario mama R. Klimantavičiūtė-Tiunaitienė. Mokiniai diskutavo tema ,,Gyvenimo motyvacija. Norai ir tikslai”. Technologijos subtilybių 5b klasėje mokė Jurgita Navickienė, Emilio mama, pirmosios pagalbos dalykus 5c klasėje dėstė Kornelijaus mama Rūta Zacharovienė, sportuoti mokė Manto mama Vaida Kaminskienė. Pamoką apie gaisrų prevenciją vedė 5d klasės mokinės Patricijos tėtis Julius Kazakevičius.  6b klasei ši diena taip pat buvo neįprasta: sportuoti salėje mokiniai pradėjo su nauja trenere – Deivido mama Kristina Šilinskiene, po to Džiugo mama Greta Janušaitytė vedė logikos ir įžvalgos reikalaujančią pamoką ,,Linksmoji viktorina”, o verslumo pagrindus dėstė Saulės mama Monika Morkūnienė. Mokiniai ne tik džiaugėsi pačių pagamintais vardiniais gaminiais, bet ir suprato, kad verslą galima kurti namuose, reikia tik didelio noro ir svajonių. 6d klasėje taip pat buvo formuojami socialiniai ir verslumo įgūdžiai, mokoma valdyti asmeninius finansus. To mokinius mokė Jovita Martišiūtė, Austėjos mama, ir Aliona Sasnauskienė, Indrės mama. Net 3 pamokas 7a klasėje vedė Manto mama Jurgita Marcinkevičienė – istoriją, lietuvių kalbą ir muziką. Aktyvaus gyvenimo būdo, buriavimo pradmenų 7b klasėje mokė Darius Gerasimavičius, ko galima sužinoti keliaujant po Europą, pasakojo 8d klasės mokinės Elžbietos tėtis E. Komparskas, tikrą kariuomenės arsenalą ir kariškio specialybės subtilybes 8d klasėje atskleidė Vestinos tėtis G. Navickas. Ypač intensyviai šią dieną prie mokinių ugdymo prisidėjo Elektrėnų savivaldybės Literatūros ir meno muziejaus direktorė, 8b klasės mokinio Mykolo mama Jurgita Chmieliauskienė. Ji muziejuje vedė pamokas apie knygnešius ir jotvingius. Naudingų žinių 8b klasei suteikė ir kitos pamokos: Gerdos mama A. Falkauskienė aiškino apie psichotropinių medžiagų žalą, D. Gerasimavičius pasakojo apie buriavimą, o Saulės mama S. Bulaukienė apžvelgė paauglių bendravimo ypatumus. 8a klasės mokiniai, padedami Urtės mamos Letos Gedutienės, mokėsi atpažinti melą, o 7d klasė vykdė didžiulį projeką aktų salėje – mokiniai, vadovaujami Deinoro mamos Ramunės Krasauskienės, bandė nuspėti savo ateities profesijas.

Neliko be tėvelių dėmesio ir mūsų mokyklos mažiausieji mokiniai – pradinukai. Pirmokėlius žaisti futbolą mokino Danieliaus tėtis Tomas Gedutis, kitas pamokas vedė Jurgita Kananavičienė, Anastasija Vanagienė ir Daiva Čiuladienė. Antrokai susipažino su kariškio profesija, kurią jiems pristatė Andriaus Kucevičiaus tėtis. Trečioje klasėje matematikos ir kūno kultūros pamokas vedė Jorūno mama Jurgita Kananavičienė. Ketvirtokai tą dieną turėjo visą būrį naujų mokytojų: Agotos mama Ieva Gurskienė juos mokė skaičiuoti, Vilmanto mama Ramunė Matonienė – lietuvių kalbos, Tomo brolis, dar visai neseniai pats sėdėjęs mokykos suole Egidijus Dovydovas kartu su ketvirtokais sportavo, o Klaido mama Neringa Pulauskienė mokė vaikus pažinti pasaulį.

Paklausėme mokinių, ką jie mano apie tokias netradicines ugdymo dienas. K. Vanagaitė iš 6a kl. rašo:,,Man labai patiko ši diena!!! Buvo linksma ir sužinojau apie tai, ko dar nebuvau žinojusi, darėme tai, ko įprastai negalėtume padaryti mokykloje. Tokių dienų reikia ir ateityje!!! Tegul kiekvienas tėvelis būna aktyvus, nemanau, kad kažką reikėtų keisti, viskas tiesiog puiku!” Sigita Sabonytė iš 5b kl. rašo, kad viskas buvo šaunu, tik gaila, kad nedaug tėvelių sutiko vesti pamokas.

Mokyklos administracija, mokytojai ir mokiniai džiaugiasi, kad sulaukė tiek daug geranoriškai nusiteikusių, išradingų tėvų – mokytojų, ir nuoširdžiai jiems dėkoja. Tikimės, kad tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas tik stiprės ir įvairiuose projektuose, renginiuose dalyvausiančių tėvelių bus dar daugiau.

 

Odeta Kanapkienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Pamoka-ekskursija Jaunimo teatre

Valstybiniame jaunimo teatre aktorės Aušros Pukelytės iniciatyva nuo 2012 m. nedidelėms moksleivių grupėms rengiamas spektaklis-ekskursija „Ekspedicija į teatro vidų“. Į šį spektaklį patekome nelengvai – tarp respublikos moksleivių jis iki šiol vienas populiariausių. Scenos darbuotojos  lydimi moksleiviai į teatrą pateko pro tarnybines duris. Fojė jiems prisistatė ekskursijos vedėja aktorė Aušra Pukelytė. Kiekvienam paspaudusi ranką, ji papasakojo intriguojančią Jaunimo teatro pastato istoriją, kuri prasidėjo dar XVIII a. pr. – rūmus pastatė didikai Oginskiai. Kai istorija pasiekė Antrojo pasaulinio karo laikus, aktorės pasakojimą nutraukė žydės rauda, po jos – pokalbis apie Vilniaus getą. Paskui drabužinėje pasikabinę paltus pakilome iki teatro siuvyklos.  Darbuotoja trumpai papasakojo, kaip kuriami teatro kostiumai. Nusileidę į didžiąją sceną, susipažinome su scenos technikos meistru Dariumi Valikoniu ir pasivėžinome sukamuoju ratu. Vėliau pasidalinome į dvi grupeles. Vieni, vadovaujami artistiškos, energingos aprengėjos Egidijos Eringienės, leidosi kelionėn po teatro drabužių saugyklas, matavosi skrybėles ir šarvus, patyrė nedidelį išgąstį, kai tamsoje staiga išniro raudonai žiburiuojančių akių Gauruotis, nepaleidęs nė vieno neapsikabinęs. Kiti tuo metu lepinosi grimo kambaryje, kur gėlytes ant skruostų (mergaitėms) arba mėlynes paakiuose (berniukams) piešė jaunos teatro grimuotojos Vaida Lingienė ir Rūta Miglinaitė. Po to mokinių grupelės pasikeitė vietomis. Vėliau Mažojoje salėje aktorė Aušra Pukelytė atliko keletą teatrinių etiudų iš ,,Giesmių giesmės“, supažindino su technikos stebuklais: dūmų mašina, videoprojekcijomis, šviesos galimybėmis... Po mini spektaklio aktorė mus pakvietė į Dalios Tamulevičiūtės fojė II aukšte. Čia A. Pukelytė  papasakojo apie iškilią teatro režisierę ir pedagogę D. Tamulevičiūtę; tarp aktorės ir vaikų užsimezgė pašnekesys... apie teatrą, kuris taip nepaprastai atkeliavo į jaunas širdis. Beje, kai kurie mokiniai teatre lankėsi pirmą kartą. Išsiskirdami padėkojome aktorei Aušrai Pukelytei ir įsipareigojome pažiūrėti dar vieną spektaklį. Tokios  pamokos-ekskursijos  įsimintinos.

Daiva Balčėnienė

BENDRUOMENĖS KONFERENCIJA

,,ŠIUOLAIKINIS MOKINYS: IŠŠŪKIS TĖVAMS IR MOKYTOJAMS”

Data, valanda: 2016 m. balandžio 20 d., trečiadienis, 13.00 val.

Vieta: Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos aktų salė, Rungos g. 24, Elektrėnai

Santrauka: Konferencijoje bus kalbama apie iššūkius ir galimybes šiandienos mokykloje.

Dalyviai įgis žinių, kurios padės geriau suprasti vaikų elgesį ir emocijas, išmoks

numatyti vaikų elgesio scenarijus bei gebės jiems pasiūlyti naujų ir lengvesnių

mokymosi būdų. Pedagogai ir tėvai turės galimybę dalyvauti pranešėjų

inicijuojamose diskusijose bei užduoti rūpimus klausimus.

Tikslinė grupė: konferencija skirta mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, tėvams,

kitiems mokyklos bendruomenės nariams, besidomintiems mokinių ugdymu ir

auklėjimu.

Programa

 

12.30–13.00     Dalyvių registracija

13.00–13.10     Konferencijos dalyvių pasveikinimas

Aldona Skučienė, Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos direktorė

13.10–13.20     Šiuolaikinis mokinys: koks jis ir kaip jį mokyti

Oksana Apanavičienė, psichologė (Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinė mokykla)

13.20–13.30     Gabus mokinys tarp šiuolaikinių mokinių

Vaida Barščevičienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja (Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinė mokykla)

13.30–13.40     Naujos kartos skaitmeninės mokymo(si) priemonės

Dainius Šarka, „Tamo grupės“ vadybininkas

13.40-14.00      Motyvaciją skatinantis ugdymas

Daiva Balčėnienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė (Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinė mokykla)

 

14.00-14.20            KAVOS PERTRAUKĖLĖ

 

14.20-14.30       Mokinių maitinimosi įpročiai ir kultūra

Violeta Ambrazevičienė, Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos valgyklos vedėja

14.30-14.40       Ar kiaušinis vištą moko?

Aldona Kučinskienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, mokyklos tarybos pirmininkė

14.40-14.50       Tėvų ir mokytojų atsakomybė, galimybės ugdant Z kartos vaikus

Danutė Liutkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Elektrėnų „Versmės“ gimnazija)

14.50-15.00       Šiuolaikinis mokinys pamokoje

Jurgita Marcinkevičienė, mama, „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos tarybos narė

15.00-15.10       Duomenų naudojimas, tobulinant mokyklos veiklą ir siekiant mokinių pažangos

Vitalija Kubilienė, metodinės tarybos pirmininkė, fizikos mokytoja metodininkė,  metodinės tarybos pirmininkė („Ąžuolyno“ pagrindinė mokykla)

15.10-15.20       Ar ugdome tik pamokoje?

Odeta Kanapkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Elektrėnų „Ąžuolyno“  pagrindinė mokykla)

15.20-15.30       Paauglių emocinės kaitos priežastys

Aldona Skučienė, Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos direktorė

15.30-  ......            Diskusijos. Konferencijos uždarymas

Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ „Ąžuolyno“ pagrindinėje mokykloje

Jau septinką kartą visose Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigose kovo 14–20 d. buvo organizuojama veiksmo savaitė BE PATYČIŲ. „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos mokiniai taip pat dalyvavo patyčių prevencijai skirtuose renginiuose.

1–4 klasių mokiniai per lietuvių kalbos pamokas klausėsi pasakų apie gerumą, dailės ir technologijų pamokose gamino dovaną draugui „Švelnuką“. 5–8 klasių mokiniai klasės valandėlių metu kalbėjo apie draugiškumą, draugystę, toleranciją, atlaidumą. Mokyklos fojė buvo surengta piešinių-koliažų paroda „Kas mane džiugina ir kas mane skaudina mokykloje?“ Mokyklos parlamentas aktų salėje organizavo judriąsias pertraukas, kurių metu mokiniai šoko ir stebėjo įvairias inscenizacijas iš mokyklos gyvenimo. 8a klasės mokinių grupė dalyvavo Elektrėnų miesto viešojoje bibliotekoje vykusiame susitikime su psichologu Evaldu Karmaza. Buvo kalbama apie gyvenimo iššūkius, vyko diskusijos apie paauglystės problemas.

Pasak šalies Prezidentės, „žeminantis elgesys ir patyčios – mūsų visuomenės problema. Turime apsaugoti kiekvieną vaiką ir šias problemas spręsti dar mokykloje bei šeimoje. Lietuva žengia tik pirmus žingsnius spręsdama žeminančio elgesio problemas.“ Kiekvienas žmogus turi mokytis atpažinti įvairias smurto formas, jų netoleruoti ir išdrįsti padėti, kai žeminamas kito žmogaus orumas, todėl „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos bendruomenėje toliau įgyvendinima OLWEUS programa.

Virginija Baronienė

Socialinė pedagogė

Žemės dienos minėjimas „Ąžuolyno“ pagrindinėje mokykloje

Kovo 18 d. „Ąžuolyno“ pagrindinėje mokykloje buvo minima Žemės diena. Jungtinė geografijos ir biologijos mokytojų komanda 5 klasių mokiniams aktų salėje vedė  netradicinę pamoką.

Pirmiausia geografijos mokytojos Gražinos Daugėlienės vadovaujamo verslumo būrelio nariai padeklamavo eilėraščių apie Žemę. Mokytoja renginio dalyviams parodė vėliavą su Žemės simbolika, paaiškino, kad Žemės diena minima norint paraginti žmones atkreipti dėmesį į ekologines pasaulio problemas. Tai padėjo atskleisti ir mokinių sukurti edukaciniai filmukai apie Žemės planetą, jos grožį ir žmonių veiklos daromą žalą.

Geografijos mokytoja Jurgita Davidavičienė pristatė mokinių nuotraukų projektą, liudijantį Elektrėnų miesto ir mus supančios aplinkos taršą šiukšlėmis. Žiūrint į pačių vaikų darytas nuotraukas buvo diskutuojama, ar norime taip gyventi, ar pateisinamas toks apie aplinkos švarą negalvojančių žmonių elgesys.

Biologijos mokytoja Kristina Stankevičienė pristatė 5 klasėse vykdytos apklausos „Ekologinis raštingumas“ rezultatus. Kiekviena klasė galėjo palyginti ir įvertinti savo požiūrį į vaikščiojimą pėsčiomis, vandens ir elektros taupymą, atliekų rūšiavimą. Mokiniai buvo skatinami prisidėti prie švarios aplinkos kūrimo.

Biologijos mokytoja Lina Alimienė visiems paaiškino, kas yra atliekos, kodėl reikia jas rūšiuoti. Mokytojos auklėtiniai – 7c klasės mokiniai praktiškai parodė, kokios būna atliekos ir į kokius konteinerius jos turi būti metamos.

Renginio pabaigoje mokiniams buvo išdalinti spalvingi lapeliai. Juose vaikai rašė pažadus Žemei, ką jie po šios pamokos darys, kad gamtoje būtų švariau. Vėliau lapeliai buvo sukabinti  ant medžio šakos, kuri „atgijo“ antram gyvenimui ir „pražydo“ vaikų pažadais:

Pasižadu nešiukšlinti.

Pasižadu rūšiuoti atliekas.

Taupysiu elektrą ir vandenį.

Mylėsiu Žemę.

Neleisiu niekam teršti gamtos.

Mokyklos direktorė Aldona Skučienė bei jos pavaduotojos Daiva Vileikienė ir Odeta Kanapkienė pasidžiaugė, kad netgi renginį stebėję pradinių klasių mokiniai noriai rašė pažadus į spalvotus lapelius ir kabino juos ant simbolinio medžio.

Netradicinę Žemės dienos pamoką vedę mokytojai ir mokyklos administracija tikisi, kad pažadai ir ketinimai neliks tik spalvotuose lapeliuose, bet virs realiais darbais, padėsiančiais užauginti ekologiškai mąstančią naująją žmonių kartą.

Biologijos mokytoja Kristina Stankevičienė

Integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka „Knygnešių šventa gadynė“

1864–1904 metai – tai tik nedidelė mūsų tautos istorijos atkarpėlė, tačiau joje telpa žūtbūtinė lietuvių tautos kova už gimtąjį žodį, už savo egzistenciją. Šios kovos simboliu tapo knygnešys. Manoma, kad per 40 spaudos draudimo metų kovoti dėl lietuviškos spaudos išėjo 2000 knygnešių. Jie ir atlaikė carinės žandarmerijos, policijos ir pasienio kariuomenės puolimą prieš lietuvišką knygą ir žodį. Tokiais žodžiais savo pranešimą 5-8 klasių mokinių auditorijai pradėjo Elektrėnų ,,Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinė Gabija Kavaliauskaitė. Ji priminė mokiniams istorinius faktus apie spaudos draudimo Lietuvoje laikotarpį, supažindino su knygomis ir laikraščiais, kurie buvo slapta spausdinami, gabenami į atokiausius Lietuvos kampelius. Mokiniai prisiminė iškiliausius Lietuvos ir mūsų krašto knygnešius. Kai kuriems buvo naujiena ir pasakojimai apie M. Grybauską – Kietaviškių seniūnijos teritorijoje gyvenusį ir dirbusį knygnešį, ir prisiminimai apie J. Milančių, dirbusį Vievio vaistinėje ir ten platinusį lietuviškas knygas, o vėliau įsteigusį Vievyje pirmąją parapinę mokyklą. Gabijos pranešimą vaizdžiai papildė 7a klasės mokinių inscenizuoti vaizdeliai apie knygnešių veiklą, M.Valančiaus laikų vargo mokyklą. Pamokos pabaigoje mokiniai dar spėjo pasižiūrėti trumpametražio vaidybinio filmo ( rež. J.Trukanas) „Knygnešys“ epizodus. Štai kelios mintys, kurias mokiniai užrašė po pamokos:

Knygnešiai išgelbėjo lietuvių kalbą. Net vaidindamas knygnešį jaučiausi svarbus, jaučiausi gelbėjantis mūsų kalbą... (Irmantas)

Knygnešiai buvo labai reikalingi žmonės: rizikuodami savo gyvybe jie atnešė mums tą didelį džiaugsmą – KNYGĄ... (Emilija)

Jei ne knygnešiai, mes šiandien galbūt nekalbėtumėm lietuvių kalba. Jie platindami knygas nešė raštą mums... Tad ir šiandien mes turime gerbti tuos žmones, kurie neša mums knygas. Tai mūsų mamos, seneliai, bibliotekininkės... Reikia tik imti tas knygas ir skaityti. (Titas)

Spaudos draudimo laikotarpis buvo baisus. Įsivaizduoti sunku, kaip lietuviškus tekstus reikėtų rašyti ir skaityti rusiškom raidėm... Taip, knygnešiai buvo labai svarbūs, jie saugojo mūsų kalbą ir rizikavo savo gyvybe. Gerai, kad minime Knygnešio dieną. (Paulius)

Integruotai istorijos ir lietuvių kalbos pamokai padėjo pasirengti istorijos mokytoja Daiva Vileikienė ir lietuvių kalbos mokytoja Daiva Balčėnienė. Istorinę M. Valančiaus „Vaikų knygelę“ ir kitas pamokai reikalingas priemones mielai paskolino Literatūros ir meno muziejus.

Daiva Balčėnienė

„Sportiškiausios šeimos“ šventė

Kovo 17 d. Elektrėnų ,,Ąžuolyno" pagrindinės mokyklos bendruomenės atstovai susirinko į antrąją šeimų sporto šventę. Smagu, kad daugėja tėvelių, norinčių kartu su savo atžalomis pasivaržyti dėl sportiškiausios šeimos vardo: praėjusiais metais rungėsi 14 šeimų, šiemet jau net 22.

Šventės dalyvius pasveikino ir sėkmės palinkėjo  kūno kultūros mokytojas Rimvydas Kučinskas. 8e klasės mergaitės pristatė savo aerobikos kompoziciją, o 7d klasė – dainą apie draugus.

Šeimų komandos turėjo įveikti įvairias užduotis. Lankstumo, žiedų mėtymo testus geriausiai atliko Česonių šeimyna. Daugiausiai kartų per 30 s atsilenkė Vosylių šeima. Šuoliukų per šokdynę rungtyje neįveikiami buvo Rimkai, o šuolių į tolį iš vietos – Marcinkevičiai. Taikliausiai į krepšį mėtė Matonių šeima. Janušauskai tiksliai į vartus spyrė futbolo kamuolį ir geriausiai atliko teorinių žinių testą. Pusiausvyros testą geriausiai išlaikė net keturios šeimos: Česoniai, Ziminskai, Davidavičiai ir Kalitkevičiai. Estafetės rungtyje reikėjo pademonstruoti krepšinio ir grindų riedulio įgūdžius. Čia nepralenkiami buvo Janavičiai.

Susumavus 10-ies rungčių rezultatus sportiškiausia  pripažinta Janavičių šeima. Antrą vietą iškovojo Vičkačkų, trečią – Rimkų šeimos.

Visas šventėje dalyvavusiais šeimas mokyklos direktorė Aldona Skučienė apdovanojo padėkos raštais, o trijų prizinių vietų laimėtojus – diplomais ir atminimo taurėmis.

Dėkojame visiems dalyvavusiems gražioje šeimų sporto šventėje ir lauksime atvykstant kitais metais.

Kūno kultūros mokytoja Nijolė Strasevičienė

Netradicinė magijos pamoka

Kovo 16 d. mokykloje svečiavosi iliuzionistas EMMAGiC (Edgaras Mažeika) su asistente Julija.

Tai buvo interaktyvioji magijos pamoka, įtraukianti ir paverčianti mokinius stebukladariais. Šios programos dalimi tapo visi žiūrovai, kiekvienas galėjo pasijusti tikru burtininku. Iliuzionistas EMMAGiC, be kitų, parodė ir daugybę metų puoselėtą, begalinio rankų miklumo reikalaujantį muzikinį (paįvairintą scenos judesiu ir pantomima) numerį. Programoje buvo paneigiami gamtos dėsniai, visiems įprasti matomi daiktai scenoje tapo pavaldūs tik iliuzionistui. Įvairių magiškų elementų šioje programoje galėjo pamatyti ir pradinukai, ir dešimtokai.

O. Kanapkienė

Tradicinė aerobikos šventė

„Ąžuolyno“ pagrindinėje mokykloje valstybines šventes įprasta minėti netradiciškai: Vasario 16-osios proga moksleiviai ir mokytojai dainuoja skambiausias dainas, o Kovo 11-ajai skiria gražiausias aerobikos kompozicijas.

Kovo 10 dieną, skambant smagiai muzikai, sporto salėje išsirikiavo aštuonios 7-8 klasių komandos. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtą šventę vedė kūno kultūros mokytoja Nijolė Strasevičienė bei 8d klasės mokiniai Rytis ir Rokas Ašmenos. Sveikinimo žodį tarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Vileikienė. Komandų pasirodymus vertino kompetentinga komisija. Tarp 8-ų klasių geriausiai buvo įvertintas 8e klasės pasirodymas, tarp 7-ų klasių aukščiausius balus pelnė 7d  klasės komanda.

Visos komandos buvo apdovanotos diplomais ir saldžiais prizais.

 

Kūno kultūros mokytoja Nijolė Strasevičienė

„Švari kalba – švari galva“

Nacionalinis moksleivių konkursas, kurio istorija prasidėjo 2008-aisiais, kasmet sulaukdavo vis didesnio aktyvumo. Pirmaisiais metais dalyvių skaičius siekė 2 000, vėliau jis išaugo iki 12 000. 2014-aisiais konkurso geografija išsiplėtė, jame turėjo galimybę dalyvauti užsienio lietuviškose mokyklose besimokantys moksleiviai. 2015 m. konkurse dalyvauti panoro daugiau nei 16 tūkstančių moksleivių, 2015 m. pirmą kartą pasitikrinti savo žinias buvo kviečiami ir penktokai. 2016 m. dalyvių skaičius pasiekė 16949.

Konkursas „Švari kalba – švari galva“ rengiamas vadovaujantis bendradarbiavimo sutartimi, pasirašyta tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, kalbines technologijas plėtojančios įmonės UAB „Tilde informacinės technologijos“, Strateginių komunikacijų centro bei Švietimo inovacijų ir technologijų asociacijos.

Kovo 7–10 d. vykęs pirmasis Nacionalinio moksleivių konkurso „Švari kalba – švari galva“ etapas šiemet tapo ir vienu svarbiausių bei gausiausių pirmą kartą organizuojamų Lietuvių kalbos dienų renginių, skirtų mokiniams.

Elektrėnų ,,Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos moksleiviai, paraginti mokytojų, dalyvavo pirmajame konkurso etape. 8b klasės mokinė Patricija Voišel (mokyt. D. Januškienė), puikiai atlikusi užduotis, kovo 21 d. buvo pakviesta į antrąjį konkurso etapą. Konkurso dalyviai (kiekvienos amžiaus grupės po 20 mokinių) susirinko Vilniaus kooperacijos kolegijoje. Užduotims atlikti buvo skirta 30 minučių. Sužinoti konkurso rezultatų vykome į Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliąją salę. Patricija Voišel užėmė antrąją vietą!

 

Pasak VLKK komisijos pirmininkės Daivos Vaišnienės, „taisyklingas lietuvių kalbos vartojimas virtualioje erdvėje yra kultūringo žmogaus įvaizdžio dalis.
Kalba yra asmenybės dalis, beje, kartais parodanti daugiau, negu patys norėtume. Taisyklingai vartodami kalbą bet kurioje terpėje, laimime išsilavinusio, kompetentingo ir raštingo žmogaus įvaizdį – tai svarbiausia.“

 

Dainora Januškienė

,,Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

Kaziuko mugė

Kovo 4 d. mokykloje šurmuliavo tradicinė Kaziuko mugė. Mokiniai kasmet su nekantrumu laukia šios šventės ir atsakingai jai ruošiasi.

Skambant liaudiškai muzikai visi rinkosi į mokyklos aktų salę. Mokiniai tapo tikrais prekiautojais – pardavinėjo savo pagamintus dirbinius, papuošalus, skanėstus, įvairius mielus niekučius. Vieni mugės lankytojai grožėjosi įspūdingais dirbiniais, kiti mėgavosi pardavinėjimu ir pirkimu, o treti linksmai trypčiojo pagal liaudišką muziką. Taigi Kaziuko mugės lankytojai ir dalyviai  išsinešė ne tik gausių lauktuvių, bet ir puikią pavasarinę nuotaiką.

 

 

Technologijų mokytoja Neringa Ščetininė

DAINUOJU TĖVYNEI IR MOKYKLAI

Aš nestatau namų, aš nevedu tautos,

Aš sėdžiu po šakom akacijos baltos,

 

Ir vėjas dangiškas į jos lapus atklysta,

Ir paukštis čiulbantis joj suka savo lizdą,

 

Ir skamba medyje melodija tyli,

O aš klausausi jos ir užrašau smėly,

 

Ir vamzdį paimu, ir groju, ir dainuoju

Su vėju ir paukščiu ir su medžiu baltuoju,

 

Ir ūžia debesys nežemiškos spalvos

Virš tos dainuojančios ir grojančios kalvos.

H. Radauskas

 

,,Ką jums reiškia būti Lietuvos piliečiu?“ – chorų šventės, vykusios Elektrėnų ,,Ąžuolyno“ pagrindinėje mokykloje, pradžioje paklausė renginio vedėja ir iniciatorė mokytoja Vilija Valiukienė. Būti savo tėvynės patriotu, būti atsakingam, pareigingam, žinoti savo tautos, savo miesto, savo mokyklos, savo giminės istoriją, būti savimi... – skambėjo atsakymai. Netrukus septintokai Ernesta Zaksaitė ir Edgaras Chramkovas, kartu su mokytoja vedę renginį, paskelbė, kad tradicinė chorų šventė šiemet skiriama Lietuvos nepriklausomybės dienai, pirmosios Elektrėnų mokyklos 55-mečiui ir „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos 40-mečiui paminėti. Šventę pradėjo mokyklos direktorė A.Skučienė, pasveikindama dalyvius ir uždegdama 40 simbolinių žvakučių.

Trys šventės dalys neprailgo: visų klasių mokiniai  stebino žiūrovus repertuaro pasirinkimu, kūrybiškumu (ne viena klasė net dainos tekstą kūrė), atlikimu. Pirmoje dalyje pasirodė 5-6 klasių  mokinių chorai. Vertinimo komisija (direktorė A. Skučienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui O. Kanapkienė ir D. Vileikienė, anglų kalbos mokytojas A. Dočkus, technologijų mokytoja N. Ščetininė) paskelbė nominantus:  5a klasė (,,Seni prisiminimai“) apdovanota už žaismingiausiai atliktą dainą, 5b klasė (,,Mokytojai“) – už nuoširdžiausiai atliktą dainą,  5c klasė (,,Gimtadienis“) – už skambiausiai atliktą dainą, 5d klasė –  (,,Mane barė“) – už originaliausiai atliktą dainą, 5e klasės mokiniai (,,Pagaminta Lietuvoj“) pripažinti prasmingiausio dainos teksto autoriais, 6a klasės choras (,,Mums mokykloje gerai“) – kūrybiškiausias dainos atlikėjas, 6b klasė (,,Žemėj Lietuvos“) apdovanota kaip patriotiškiausiai padainavusi, 6c klasė (,,Viskas, ko man reikia“) – kaip geriausią atlikimo stilių pasirinkęs choras, 6d klasės choras (,,Mums jūra iki kelių“) apdovanotas kaip ,,gigantiškiausios“ dainos choras.

Antroje šventės dalyje dainavo mūsų mažiausieji – pradinių klasių mokinukai. Pirmokai atliko dainą ,,Vieversėlė“ ir buvo apdovanoti už nuoširdumą, antrokai (daina ,,Mamai“) – už originalumą, trečiokai (,,Svajonė“) – už linksmumą, ketvirtokai (,,Užauginta Lietuvoj“) – už patriotiškumą.

Trečioje chorų šventės dalyje pasirodė vyriausieji – 7-8, 10 klasių mokiniai. 7a klasė (,,Tingiu“) apdovanota kaip aktualia mokiniams tema dainą atlikęs choras, 7b klasė (,,Aukštumos“) – už skambiausiai atliktą dainą, 7c klasė (,,Vaikystė“) – už nuoširdžiausiai atliktą dainą, 7d klasė (,,Naujų draugų daina“) – už ekspresyviausiai atliktą dainą, 8a klasė (‚,Šimtadienio daina“) – už kūrybiškiausią dainą, 8b klasė (,,Dar širdyje ne sutema“) – už linksmiausiai atliktą dainą, 8d klasė  (,,Apie mus“) – už nuotaikingiausią dainą, 8e klasė (,,Lašai“) – už artistiškiausiai atliktą dainą, 10 klasė (,,Jūra“) – už svajingiausiai atliktą dainą.

Visus klausytojus savos kūrybos daina (pagal G. Paškevičiaus dainos ,,Tu vėjo paklausk“ melodiją) sužavėjo Tėvų klasės choras ir mokytojų ,,Mokinukių“ ansamblis, atlikęs dainą ,,Mokyklinis valsas“ (muz. A. Murhauzo, ž. A. Saulyno). Kiekvienoje renginio dalyje savo dainomis visus sveikino ir neformaliojo ugdymo būrelio ,,Nenuoramos“ (vad. R.Šabūnienė), Dainos studijos (vad. D. Liubinienė) chorai.

Dėkojame organizatoriams, vedėjams, klasių auklėtojams, muzikos mokytojoms, tėveliams ir mokiniams už puikią šventę.

 

Daiva Balčėnienė